مقالات

الريسوني: «دحلان» تنها خائن و جاسوس است

«احمد الریسونی» رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان درباره عادی سازی روابط امارات وخیانت آن به امت اسلامی و نقش «محمد دحلان» از رهبران جدا شده از جنبش فتح و مشاور «بن زاید»، گفت: محمد دحلان تنها یک خائن و یک جاسوس است. اما مهندسی توافقنامه عادی سازی روابط از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شده است.

قره داغي: حمله به تظاهرکنندگان و ضرب و شتم آنان شرعا حرام است

دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمانان، درباره تظاهراتی که در مصر بر پا شده، اعلام کرد که حمله به تظاهرکنندگان و ضرب و شتم آنان، شرعا حرام است.

اخر المواضيع

گرایش تندروانه عربی

پل و دیوار

رعایت حقوق دیگران

بردگی اختیاری