جستجو برای

بیانیه‌های اتحادیه

اتحادیه حمایت مادی یا معنوی از متجاوزان به ساحت نبوت را گناهی بزرگ و در تضاد با محبت خدا و رسول او دانست. اقدامات خصمانه‌ی حزب نژادپرست حاکم در هند بر ضد رسول اکرم و مسلمانان و تلاش برای ریشه‌کن کردن تمدن اسلامی در هند جنایتی شنیع است و محکومیت آن وظیفه‌ی همگانی است.

6/8/2022

اتحادیه حمایت مادی یا معنوی از متجاوزان به ساحت نبوت را گناهی بزرگ و در تضاد با محبت خدا و رسول او دانست. اقدامات خصمانه‌ی حزب نژادپرست حاکم در هند بر ضد رسول اکرم و مسلمانان و تلاش برای ریشه‌کن کردن تمدن اسلامی در هند جنایتی شنیع است و محکومیت آن وظیفه‌ی همگانی است.

6/8/2022

اتحادیه جهانی علمای مسلمان جنایات امروز اشغالگران در یورش به مسجد الاقصی و بازداشت نمازگزاران در محوطه‌ی مسجد را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی خطرناک و مغایر با ادیان آسمانی و قوانین بین‌المللی دانست

4/16/2022

اتحادیه: سفر رئیس جمهور رژیم اشغالگر به ترکیه محکوم است اتحادیه جهانی علمای مسلمان از سفر رسمی رئیس جمهور رژیم صهیونیستی و اشغالگر قبله‌ی اول مسلمانان به ترکیه و استقبال رسمی رئیس جمهوری ترکیه از وی شگفت‌زده شده است. اتحادیه به عنوان نماینده‌ی علمای مسلمان همواره از آرمان‌های امت و در رأس آن آرمان فلسطین حمایت کرده است و در هر جایی از حق دفاع می‌کند و با عادی‌سازی با اشغالگران قدس و اقصی مخالف است.

3/20/2022

تحادیه جهانی علمای مسلمان از کشورهای روسیه و اکراین خواست به جنگ پایان دهند و با هم بر سر روابط همسایگی و منافع مشترک و حسن هم‌جواری گفتگو کنند. اتحادیه تأکید کرد که صلح جهانی و امنیت همگانی یک مسؤولیت جمعی است و جنگ به قصد غلبه و تحقیر و ذلت طرف مقابل در اسلام و در تمام آیین‌های آسمان و قوانین بین‌المللی محکوم و غیر قابل قبول است

2/28/2022

اتحادیه جهانی علمای مسلمان تأکید کرد اجماع ادیان سه‌گانه‌ی آسمانی (اسلام، مسیحیت و یهودیت) هم‌جنس‌گرایی را شدیدا حرام می‌داند و بر این باور است که این عمل با سرشت پاک انسانی در تضاد است و بقای جنس بشری را در معرض خطر قرار می‌دهد.

12/6/2021