الاخبار

انتقاد اتحادیه جهانی علمای مسلمان از سخنان اسلام‌ستیزانه مکرون

اتحادیۀ جهانی علمای مسلمان اظهارات ضداسلامی اخیر رئیس‌جمهور فرانسه را «اندیشه‌های قرون وسطایی» و در راستای «گسترش تروریسم و نژادپرستی دینی» دانست. به گزارش سنی‌آنلاین، اتحادیه جهانی علمای مسلمان خاطرنشان کرد: «اسلام» دین جاودانۀ پروردگار و دین رحمت است که هر روز به آمار کسانی که به حقانیت آن اذعان کرده و مسلمان می‌شوند، افزوده می‌شود.

رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان: مخالفت با عادی‌سازی قدرتمندترین سلاح است

رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان اعلام کرد، عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی «تسلیم شدن در برابر ظالمان» است.

اخر المواضيع

مهاتیر محمد شیخ ریسونی را در دفتر کار خود به حضور پذیرفت

دکتر مهاتیر محمد نخستوزیر مالزی‌ صبح جمعه دکتر احمد ریسونی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان را در دفتر کارش به حضور پذیرفت