جستجو برای

هیئت امنا

پنجمین نشست هیأت امنای اتحادیه برای بررسی توسعه‌ی سازمانی، پروژه‌ها، رسالت علمی و موضع آن درباره‌ی برخی از مسائل بین‌المللی  هیأت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان، پنجمین نشست خود را در روزهای شنبه و یکشنبه 14 و 15 خرداد 1401 خورشیدی در مقر شعبه اتحادیه - انجمن اوماد - در استانبول ترکیه برگزار کرد.

6/6/2022


در پایان نشست... اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان از تأسیس شبه‌نظامیان مذهبی فرامرزی انتقاد کرداتحادیه جهانی علمای مسلمان عصر جمعه به چهارمین نشست هیأت امناء که در شهر قونیه‌ی ترکیه

8/8/2016


بیانیه‌ی پایانی چهارمین نشست هیأت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در دوره‌ی چهارم از سال 1393 تا 1397 خورشیدی شهر قونیه در ترکیهالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على

8/5/2016