جستجو برای

التفاصيل

اتحادیه گفتگوی علمی الکترونیکی را در مورد اهمیت ازدواج، کارکردهای خانواده، عوامل فروپاشی و چالش‌های پیش روی آن برگزار می‌کند

اتحادیه گفتگوی علمی الکترونیکی را در مورد اهمیت ازدواج، کارکردهای خانواده، عوامل فروپاشی و چالش‌های پیش روی آن برگزار می‌کند

 

اتحادیه جهانی علمای مسلمان از برگزاری گفت‌وگوی علمی درباره‌ی ازدواج، اهمیت و اهداف آن، اهمیت نهاد خانواده، کارکردها، خطرات فروپاشی آن و پروژه‌های ویرانگر خانواده با عنوان «الگوی تصمیمات کنفرانس‌های توسعه و جمعیت" خبر داد.

زمان: پنج‌شنبه 10 آذر 1401 ساعت 9 شب به وقت مکه مکرمه

میزبان نشستَ: دکتر فریده صادق زوزو عضو کمیته‌ی اجتهاد و فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان و دکتر صالحه محمد بشاره عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان و دانشیار دانشگاه قرآن کریم و علوم اسلامی سودان

اقرأ: الاتحاد ينظم حوارا علميا إلكترونيا حول أهمية مشروع الزواج ووظائف الأسرة وعوامل تفككاه والتحديات التي تواجهها


: برچسب هاجستجو در وب سایت

آخرین توییت ها

آخرین پست ها

شعب اتحادیه