شیخ عبد الحی یوسف در باره‌ی اولویت‌های گفتمان دعوی سخنرانی کرد

نویسنده :

شیخ عبد الحی یوسف در باره‌ی اولویت‌های گفتمان دعوی سخنرانی کرد
شیخ دکتر عبد الحی یوسف عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان در نخستین کنفرانس بین‌المللی علمی جوانان در موضوع "اولویت‌های گفتمان دعوی" سخنرانی کرد. این کنفرانس که در شهر یلوفای ترکیه برگزار شد نزدیک به یک ماه از 10 تیر تا 7 مرداد ادامه داشت. وی در این سخنرانی با تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر و احترام به ضوابط آن نسبت به افراط و تفریط هشدار داد و تصریح کرد که اخلاق زیبا چنان که در کتاب و سنت آمده است انسان را به مقام شهدا و صالحین می‌رساند. 
دکتر عبد الحی خواستار بازگشت به اصطلاحات قرآن و سنت در تقسیم مردم به مسلمان و کافر و منافق شد و از به کار بردن تقسیمات جدید مانند راستی و چپی و غیره برحذر داشت. وی با تأکید بر اهیمت حکم کردن با شریعت الهی افزود: منظور از گردن نهادن به حکم خدا تأیید عملکرد حرکات جهادی نیست بلکه حکم با شرع خدا امری ربانی است که در آیات مختلف قرآن کریم بر آن تأکید شده است. 
دکتر عبد الحی در سخنرانی خود بر ضرورت حرکت در مسیر اعتدال و وجوب وحدت میان مسلمانان تأکید کرد و بیان عدالت اسلام در رفتار با غیر مسلمانان را امری ضروری دانست. وی تصریح کرد تعامل انسانی اسلام با این مسأله اسلام را مترقی‌ترین قانون برای سامان دادن ارتباط افراد و جوامع باشد. دکتر عبد الحی پیرامون مسأله‌ی حاکم و محکوم گفت: لازم است رابطه‌ی بین حاکم و محکوم بر اساس کتاب و سنت باشد و حقوق و تکالیف هر کدام معرفی کرده است. وی افزود: جایگاه علمای عامل باید تبیین شود و طالبان علم این مسأله را مد نظر قرار دهند. 
در پایان این سخنرانی شیخ عبد الحی با یادآوری وجوب دعوت و زیبایی‌ها و شیوه‌های گوناگون آن خاطرنشان کرد دعوت گاهی به صورت اتفاقی و گاه با شوخی و تقدیم هدیه انجام می‌گیرد.