دکتر علی العمری در مقابل شکنجه های جسمی مقاومت کرد.. او از ابتلا به بیماریهای خطرناک بیمناک است.

نویسنده :

دکتر علی العمری در مقابل شکنجه های جسمی مقاومت کرد.. او از ابتلا به بیماریهای خطرناک بیمناک است.
صفحه مخصوص پیگیری وضعیت بازداشت شدگان عقیدتی سعودی در تویتر اذعان نمود که دکتر علی عمری یک بار دیگر در اواخر ماه می گذشته در بازداشتگاه خود در سعودی مورد شکنجه قرار گرفته است.
این صفحه در تویتی نوشت که دکتر عمری به شکلی فجیع و وحشیانه تر از قبل در زندان وابسته به دربار سلطنتی مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است و تصریح کرد که علت شکنجه اخیر رسوایی بود که در اجبار دکتر علی به مصاحبه با شبکه 24 سعودی رخ داد که از جانب مقامات حکومتی مجبور به اعتراف به تروریست بودن خود شده بود. 
در این حساب تویتری نوشته شده که العمری پس از شکنجه از زندان دربار سلطنتی به زندان الحایر که محل سکونت فعلی وی می باشد، منتقل شده است.
صفحه بازداشت شدگان عقیدتی اضافه کرده که علی العمری از ابتدای ماه رمضان در وضعیت نامناسب جسمی به سر می برد و در این اواخر همیشه در بند بوده است. همچنین تاکید  کرد که عوارض شدید کلیوی دارد و ترس از نارسایی شدید کلیوی را افزایش می دهد.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان بدین مناسبت هشتگ #نه به اعدام علما را منتشر نمود که استقبال وسیعی از آن شد. در این هشتگ از موسسات خبری، حقوقی، شخصیتهای دینی، دانشگاهی، فرهنگی و نویسندگان خواسته شده به این هشتگ پیوسته و حکومت سعودی را برای پاسخگو بودن و پایان دادن به این جنایتها در حق دانشمندان میانه رو و معتدل امت و آزادی آنان و سایر زندانیان عقیدتی و اصلاح طلب تحت فشار قرار دهند.
منبع: سایت الاتحاد، الجزیره، زندانیان عقیدتی
#نه به اعدام علما