قره داغی تحرک در یمن را ستود و خواستار کمک به مردم عراق و سوریه شد

نویسنده :دکتر علی قره داغی خواستار کمک به مردم عراق و سوریه در برابر ستیزه‌جویان مذهبی شد و رویارویی با تروریسم مذهبی را آن گونه که در یمن رخ می‌دهد ضروری دانست.

وی در صفحه‌ی شخصی خود در تویتر نوشت: تحرک در یمن کار خوبی بود اما اگر به آن بسنده شود و برادران‌ سوری و عراقی به دست ستیزه‌جویان مذهبی و تروریستی سپرده شوند اشتباهی فاحش است و بهای سنگینی دارد.

دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان در پیام خود هشدار داد که امت در برابر جنایات تروریستی ستیزه‌جویان مذهبی بی‌تفاوت نخواهد بود. وی افزود: تا چه وقت شهرها و روستاها و زنان و کودکان ما هدف چریک‌ها و باندهای مذهبی قرار می‌گیرند و با امن و آسایش آنان بازی می‌شود؟

این سخنان در زمانی بیان می‌شود که لهجه‌ی ستیزه‌جویان بسیج مردمی [حشد شعبی] و رهبران احزاب شیعی هر روز تندتر می‌شود و عملیات ارتش عراق و نیروهای حشد به فلوجه افزایش یافته است.