هیئت اتحادیه برای دیدار از مسکو و داغستان

نویسنده :
هیئت اتحادیه برای دیدار از مسکو و داغستان

هیئتی از اتحادیه ی جهانی علمای مسلمان در آغاز سفرشان به جمهوری‌های روسیه و داغستان و شرکت در برخی از فعالیت های دینی به این دو جمهوری وارد مسکو شدند. شیخ علی قره داغی دبیرکل اتحادیه ی جهانی علمای مسلمان و شیخ عبدالرحمن آل محمود دبیر صندوق و سید رشید العلوی مدیر اجرایی آن، این هیئت را همراهی می کنند.

این هیئت ابتدا با شورای فدرال سپس با مجلس سنا و مجلس دومای روسیه دیدار خواهد کرد و برنامه پایانی این سفر برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در آژانس خبری اینترفکس روسیه خواهد بود. شیخ علی قره داغی دبیرکل اتحادیه قرار است در مرکز روابط بین المللی مسکو در وزارت امور خارجه روسیه سخنرانی کند. 

این هیئت در "کنفرانس آموزش روحیه میانه روی به جوانان مسلمان" که در شهر نالشتیک مرکز جمهوری کاباردینو بالکاریا برگزاز می شود شرکت خواهد کرد. منبع مسئول اتحادیه افزود که این هیئت در شانزدهم نوامبر در پاسخ به دعوت محمد سلام محمدوف رئیس جمهور داغستان سفری به این جمهوری خواهد داشت.