ریسونی مسائل اتحادیه و جهان اسلام را با اعضای هیأت امناء مورد بررسی قرار داد

نویسنده :

ریسونی مسائل اتحادیه و جهان اسلام را با اعضای هیأت امناء مورد بررسی قرار داد
شیخ احمد ریسونی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان روز شنبه با اعضای هیأت امناء دکتر علی قره داغی دبیرکل، دکتر نور الدین خادمی رئیس کمیته‌ی فتوا و شیخ عبد الرحمن آل محمود مسؤول مالی اتحادیه نشست فوق العاده برگزار کرد.
در این نشست که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید، علمای حاضر مسائل داخلی اتحادیه از جمله عضویت، کمیته‌ها و پیگیری برنامه‌ی اجرایی اتحادیه برای سال 2019 را مورد بحث و بررسی قرار دادند. آنان همچنین به مسأله‌ی ارتباط با سازمان‌ها رسمی و محلی و مسائل جهان اسلام پرداختند. 
منبع: اتحادیه