آخرین پست ها

رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان: مخالفت با عادی‌سازی قدرتمندترین سلاح است

رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان اعلام کرد، عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی «تسلیم شدن در برابر ظالمان» است.

دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمین به شدت از سخنان مفتی مصر علیه مسلمانان در اروپا انتقاد کرد.

«علی محیی الدین القره داغی» دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمین از سخنان اخیر «شوقی علام» مفتی مصر علیه مسلمانان در اروپا انتقاد کرد.