ناظران مدارس قرآنی در سنگال می‌کوشند نسل‌های آینده را بر اساس حفظ کتاب خدا تربیت کنند

نویسنده :

ناظران مدارس قرآنی در سنگال می‌کوشند نسل‌های آینده را بر اساس حفظ کتاب خدا تربیت کنند 
بزرگ‌ترین مدرسه‌ی قرآنی سنگال مراسمی را برای گروهی از حافظان قرآن کریم برگزار کرد. این مراسم 6 مرداد جاری در داکا پایتخت سنگال برگزار شد.
در مراسم‌‌های مدارس قرآنی سنگال هر ساله شمار زیادی از حافظان قرآن فارغ التحصیل می‌‌شوند؛ به گفته‌ی مسؤولان مدرسه شمار این حافظان در یک سال به هزاران نفر می‌رسد. 
بزرگ‌ترین مدارس کشور سنگال پنج مدرسه‌ی نمونه است که عبارتند از: مدرسه‌ی شیخ احمد صغیر لوح در شهر ببون، مدرسه‌ی عبد الله بن مسعود در شهر بنگابو، مدرسه‌ی دار الایمان در شر فاس امباو، مدرسه‌ی حسن المئاب در داکا و مدرسه‌ی شیخ عبد الله بام در شهر آمپور. تعدادی از دعوتگران و مشایخ و علمای سنگال بر این مدارس نظارت می‌کنند و به گفته‌ی آنان دشمنان اسلام و مخالفان گسترش فضایل و ارزش‌های اسلامی می‌کوشند نام و آوازه‌ی این مدارس را لکه‌دار کنند و فواید آن را در جامعه پنهان کنند. 
این مسؤولان تأکید کردند که مدارس قرآنی سنگر اسلام و مسلمانان در سنگال است و آنان تلاش می‌کنند نسل‌های آینده را بر اساس حفظ کتاب خدا و تعامل درست با آن تربیت کنند.