ابو زید از ضعف اطلاع‌ رسانی عمومی در معرفی تألیفات مراکشی در زمینه‌ی فلسطین انتقاد کرد

نویسنده :

ابو زید از ضعف اطلاع‌ رسانی عمومی در معرفی تألیفات مراکشی در زمینه‌ی فلسطین انتقاد کرد
شیخ مقری ادریسی ابو زید عضو اتحادیه و عضو حزب عدالت و توسعه در مجلس نمایندگان مراکش از رسانه‌ها به خاطر بی‌توجهی به مسأله‌ی فلسطین و معرفی نکردن آثار و تألیفات نویسندگان مراکش در این زمینه به شدت انتقاد کرد. ابو زید در خصوص مطلبی که پایگاه اطلاع رسانی  pjd.ma از جلسه‌ی پرسش و پاسخ وی در مجلس نمایندگان نقل کرده بود اظهار داشت: اگر رسانه، فرهنگ و آموزش در مراکش به مسؤولیت خود عمل می‌کردند تنها به آثار نویسندگان مراکشی در خصوص مناسبات مراکش با فلسطین با وجود اندک بودن این آثار می‌پرداختند. ابو زید تشریح کرد که تنها ملت فلسطین نیستند که در هر زمینه مورد تجاوز قرار می‌گیرند؛ بلکه میهن ما نیز از سوی صهیونیست‌ها و حامیان عادی‌سازی روابط مورد تجاوز قرار گرفته است. در رویارویی با این فرایند، این نماینده‌ی مجلس گفت: ما نسبت به مسائل فرهنگی ثابت و تغییر ناپذیر، مسائل هویتی، سوگیری فرهنگی و عناصر موجودیت و تداوم حافظه‌ی بسیار ضعیفی داریم.
منبع: سایت حرکت و توحید و اصلاح