اعضای اتحادیه کنفرانس دوم صلاله را در خصوص نقش سرمایه در داشتن اقتصاد متنوع و دایمی راه‌اندازی کردند

نویسنده :

اعضای اتحادیه کنفرانس دوم صلاله را در خصوص نقش سرمایه در داشتن اقتصاد متنوع و دایمی راه‌اندازی کردند
دکتر عزنان حسن و دکتر اشرف محمد دوابه در کنفرانس دوم صلاله که با عنوان "نقش داد و ستد اسلامی در ساخت اقتصاد متنوع و دایمی" برگزار می‌شود، شرکت کردند. این کنفرانس از روز شنبه 22 تیر ماه جاری در تفریحگاه کراون بلازا در شهر صلاله عمان آغاز شد و تا سه روز ادامه خواهد داشت.
دکتر عزنان حسن بحثی را تحت عنوان "اوراق بهادار؛ فرایند صدور و نقش آن در توسعه" ارائه خواهد داد. عنوان مبحث دکتر اشرف محمد دوابه "مهندسی مالی اسلامی در میان تقلید و توسعه" خواهد بود. 
از ویژگی‌های بارز این کنفرانس دعوت از شخصیت‌ها و سخنرانان متخصص در تمام ابعاد مالی اسلام است تا تازه‌ترین پژوهش‌ها، مطالعات و راه‌حل‌های مرتبط با توسعه‌ی بخش مالی و تولیدات جهانی را ارائه دهند. در خلال این کنفرانس چندین مقاله‌ی تخصصی مربوط به موضوع کنفرانس ارائه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و جلساتی نیز به عنوان بحث آزاد و کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شود.
در این کنفرانس چند موضوع اصلی در زمینه‌های مختلف مالی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و مهم‌ترین بخش آن "داد و ستد اسلامی و تنوع اقتصادی" خواهد بود که به مهم‌ترین مسائل روز در زمینه‌ی داد و ستد اسلامی و اوراق بهادار خواهد پرداخت.