جستجو برای

التفاصيل

اتحادیه در همایش بین‌المللی نقش نقدینگی در تأمین مالی توسعه‌ی مراکش شرکت کرد

اتحادیه در همایش بین‌المللی نقش نقدینگی در تأمین مالی توسعه‌ی مراکش شرکت کرد
دکتر علی قره داغی دبیرکل اتحادیه‌ به همراه جمعی از اعضای اتحادیه در همایش بین‌المللی "نقش نقدینگی در تأمین مالی توسعه‌ی مراکش" شرکت کردند. این همایش به کوشش آزمایشگاه مطالعات حقوقی، فقهی و اقتصادی و با همکاری کارشناس ارشد اختلافات حقوقی و فقهی در دانشکده‌ی علوم حقوقی، اقتصادی و اجتماعی (سلا) دانشگاه محمد پنجم برگزار شد. این همایش با همکاری چندین نهاد و مؤسسه به مدت دو روز در روزهای جمعه و شنبه یکم و دوم فروردین ماه جاری برگزار شد.
همایش کار خود را در شش محور اصلی آغاز کرد: 
-  ضوابط شرعی نقدینگی
-  مقررات قانونی و نظارتی نقدینگی
-  نقش ابزارهای سرمایه‌گزاری در توسعه‌
-  ادغام ابزارهای سرمایه گذاری در توسعه‌ی داخلی
-  نقدینگی سیاسی و نقش آن در توسعه‌ی پایدار
-  تجارب موفق جهانی برای سرمایه‌گزاری در نقدینگی
سه تن از اعضای اتحادیه نیز مقاله‌های علمی به همایش ارائه کردند: شیخ علی قره داغی دبیرکل اتحادیه مقاله‌ای با عنوان "سیستم مقاصدی نقدینگی و نقش آن در توسعه" (رویکرد فقهی، تحلیلی، مقاصدی، اقتصادی و کاربردی)، دکتر اکرم لعل الدین رئیس پیشین شعبه‌ی اتحادیه در مالزی و مدیر کنونی فرهنگستان جهانی مطالعات شرعی در امور مالی مالزی (إسراء) مقاله‌ای با عنوان "تجربه‌ی مالزی در صدور اوراق نقدینگی" و دکتر عبد السلام بلاجی عضو اتحادیه و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی مراکش با عنوان "نقش نقدینگی در تأمین مالی توسعه‌ی میدانی" 
انتظار می‌رود دکتر علی قره داغی در مراسم افتتاحیه‌ی همایش در موضوع "فقه معیار در کنترل اقتصاد" سخنرانی کند. 
در طی جلسات علمی این همایش، اعضای کمیته‌ی برگزار کننده در خصوص تحقق اهداف همایش به بحث و تبادل نظر پرداختند.


: برچسب هاجستجو در وب سایت

آخرین توییت ها

آخرین پست ها

شعب اتحادیه