رئيس جهمور اينگوش و رهبران ديني روسيه فرارسيدن ماه مبارک رمضان را به دکتر علي قره داغي تبريک گفتند

نویسنده :

يونس بک يفکوروف رئيس جمهور اينگوش با ارسال پيامي فرارسيدن ماه مبارک رمضان را به دکتر علي قره داغي دبيرکل اتحاديه جهاني علماي مسلمان تبريک گفت. وي در اين پيام ابراز اميدواري کرد که ملتهاي مسلمان بتوانند در اين ماه مبارک بيش از پيش از آموزه‌هاي رسول رحمت و مهرباني و آيات روشنگر کتاب الهي بهره‌مند شوند. وي همچنين براي دکتر قره داغي صحت و سلامتي آرزو کرد و خواستار موفقيت هر چه بيشتر اتحاديه جهاني علماي مسلمان شد.


از سوي ديگر سناتور احمد بالانکوييف عضو کميته‌ي روابط خارجي مجلس فدرالي روسيه، حلول ماه مبارک رمضان را به دکتر علي قره داغي و اتحاديه جهاني علماي مسلمان تبريک گفت و براي همه اعضاي اتحاديه آروزي سلامتي و سربلندي کرد.


شيخ عيسي خامفويف مفتي اينگوش نيز در پيامي حلول ماه مبارک رمضان را به دبيرکل اتحاديه تبريک گفت و بر مفاهيم ارزشمند اين ماه تأکيد کرد. از سوي ديگر مفتي شيخ احمد حاجي عبداللايف رئيس اداره ديني جمهوري داغستان با ارسال پيامي به دکتر قره داغي فرارسيدن ماه مبارک رمضان را به ايشان تبريک گفت و از توجه و اهتمام اتحاديه جهاني علماي مسلمان و شخص دبيرکل به داغستان و تلاش ايشان براي حل مشکلات اين جمهوري تقدير و تشکر کرد.