قره داغي: حمله به تظاهرکنندگان و ضرب و شتم آنان شرعا حرام است

نویسنده :

دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمانان، درباره تظاهراتی که در مصر بر پا شده، اعلام کرد که حمله به تظاهرکنندگان و ضرب و شتم آنان، شرعا حرام است.

دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمانان، در این پیام تاکید کرده که حمله به تظاهرکنندگان از نظر شرع حرام است و تظاهرات مسالمت آمیز در تمامی قوانین و توافقات بین المللی به عنوان حق مشروع و روای مردم تعیین شده است.

همچنین اعلام کرده که تظاهر کنندگان ناراضی به بی عدالتی و شکست سیاسی و اقتصادی دولت و ویرانی منازل و مساجد اعتراض می کنند و لازم است که حقوق آنان حفظ شده و جلوی تظاهرات آنان گرفته نشود.

قره داغي ، درخواست کرد که به مطالبات و خواسته های مردم مصر پاسخ داده شده و از نیروهای پلیس و سربازان این کشور خواست که وظیفه خود در قبال ملتشان را انجام دهند.