رئیس اتحادیه با هیأتی از دانشگاه رسائل نور ترکیه دیدار کرد

نویسنده :

شیخ احمد ریسونی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان در دفتر اتحادیه در دوحه، هیأتی از دانشگاه رسائل نور ترکیه را به حضور پذیرفت. این هیأت مرکب از شیخ عبد الرحمن ارس، شیخ محمد بولات، شیخ حافظ اسماعیل، شیخ عثمان قان و شیخ مراد وان اغلو بود. دو طرف اهمیت علم شرعی و راه‌های ارتباط با اتحادیه و علمای اسلام را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

شیخ عبد الرحمن ارس خاطرنشان کرد: ما در راستای تقویت عقیده، کتاب‌های رسائل نور را که به زبان‌های زنده‌ی دنیا ترجمه ‌شده‌ است توزیع می‌کنیم و مردم را به عقیده‌ی صحیح اهل سنت و جماعت در سایه‌ی قرآن و سنت نبوی فرا می‌خوانیم. وی نقش شیخ سعید نورسی را در گسترش دعوت و علوم شرعی مهم ارزیابی کرد.

وی همچنین بر نقش اتحادیه در پیگیری مشکلات امت و علاقمندی آن به وحدت بین علما و گسترش شیوه‌ی اعتدال تأکید کرد.

رئیس اتحادیه نیز افزود شیخ نورسی نقش بسزایی در دعوت اسلامی و آموزش علوم شرعی داشته است و یکی از استوانه‌های دعوت در ترکیه است.