ریسونی جهانیان را به حمایت از توافقنامهی "نسلکشی" میانمار فرا خواند

نویسنده :

ریسونی جهانیان را به حمایت از توافقنامهی "نسلکشی" میانمار فرا خواند

دکتر احمد ریسونی رئیس اتحادیه‌ جهانی علمای مسلمان از رهبران برخی از کشورهای جهان خواست در راستای پاسخ‌گو کردن دولت میانمار، از توافقنامه‌ی "نسل‌کشی" و پاکسازی قومی بر ضد این کشور حمایت کنند.
این توافقنامه به نسل‌کشی دولت میانمار در حق اقلیت مسلمان روهینگیا می‌پردازد. ریسونی از رؤسای جمهور فرانسه، بریتانیا، آلمان، بلژیک، آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، سویس و سوئد خواست از این توافقنامه حمایت کنند. جمهوری گامبیا نخستین کشوری بود که پرونده‌ی نسل‌کشی بر ضد میانمار را در دیوان بین المللی لاهه در هلند گشود و کشورهای کانادا و هلند نیز از آن استقبال کردند.
توافقنامه‌ی "نسل‌کشی" امضاء کنندگان آن را متعهد می‌سازد در راستای جلوگیری از پاکسازی قومی و تبعیض و اخراج اقلیت‌ها اقدام کنند. 
بر اساس مادهی‌ دوم این توافقنامه هم‌اکنون بخش بزرگی از جامعهی میانمار در معرض پاکسازی قومی قرارد دارد. این جنایات با استناد به تحقیقاتی ثبت شده است که برخی از هیأت‌ها و نهادهای حقوق بشری از جمله هیأت مستقل و حقیقت‌یاب سازمان ملل در میانمار انجام داده‌اند. اتحادیه از رهبران کشورها خواست به منظور فراهم کردن سازوکار قانونی و تقویت این توافقنامه در کنار گامبیا آن را امضا کنند تا پرونده‌ی نسل‌کشی مسلمانان میانمار در دادگاه بین‌المللی لاهه در هلند باز شود.  
منبع: اتحادیه