تعظیم حرمت‌های الهی

نویسنده : دکتر احمد ریسونی

تعظیم حرمت‌های الهی 

 

دکتر احمد ریسونی 

 

برگردان: دفتر نمایندگی اتحادیه جهانی علمای مسلمان، شعبه ایران 

 

خدای متعال می‌فرماید: "ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه"

اين است [آنچه مقرر شده‌] و هر كس مقررات خدا را بزرگ دارد، آن براى او نزد پروردگارش بهتر است.

حاجی در حرم خدا و در خانه‌ی اوست؛ مهمان خداوند و در مهمانی ربانی اوست. ما وقتی مهمان کسی باشیم با نهایت ادب و آرامش و انضباط می‌نشینیم؛ پس چگونه است وقتی که در خانه‌ی خدا و مهمان او هستیم؟ آن هم زمانی که میزبان در نهایت اکرام و احترام و با انواع نعمت از مهمانش پذیرایی می‌کند. چگونه است بودن با مهمانانی که از هر نقطه از زمین و از هر نژاد و زبان به مهمانی خدای رحمان آمده‌اند؟ جسارت در چنین مقامی جنایت و رسوایی بزرگ است؛ جسارت به میزبان و خانه‌ و حرم اوست؛ به مهمانان و حاضران در خانه‌ی اوست. این رسوایی نقل محافل و مجالس ملل و اقوام مختلف خواهد بود. پس ای حاجی بترس از این که به پروردگار و میزبان خود بی‌احترامی کنی؛ به قوم و کشورت به برادران و همراهانت بی‌ادبی روا داری. بدان که با این کار به خود و حج و جایگاهت جسارت کرده‌ای.