زندانیان اندیشه « عوده در بازداشت تک سلولی و مواجه با اتهامات ساختگی متعدد»

نویسنده :

زندانیان اندیشه « عوده در بازداشت تک سلولی و مواجه با اتهامات ساختگی متعدد»

 

صفحه زندانیان اندیشه «ویژه پیگیری وضعیت زندانیان در عربستان» بیان داشت که دکتر سلمان- العوده  با احتساب چند روز دیگر 23 ماه کامل را در تک سلولی گذرانده است، یعنی یک ماه کمتر از دو سال تحت بازداشت اجباری به سبب اتهامات ساختگی متعدد قرار گرفته است.

این صفحه معروف در تویتی برای ایشان، همگان  را به توئیتی با" هشتگ# بازداشت شدگان موج آوریل کجایند"، همزمان با گذشت 4 ماه از بازداشت 16 آکادیمی و نویسنده و فعال فرا خواند.

صفحه(زندانیان اندیشه) بیان داشت که بازداشت آن ها غیر قانونی بوده و حکومت عربستان همچنان در روند بازداشت به پنهان کاری ادامه می دهد.

همچنان این صفحه افزود که "هشتگ# بازداشت شدگان موج آوریل کجایند" خواستار فشار به حکومت عربستان جهت گزارش سرنوشت زندانیان و آزادی فوری و بی قید و شرط آنان می باشد.

صفحه(زندانیان اندیشه)  تأکید داشت " نویسندگان، روزنامه نگاران، فعالان  و جوانان که به شکل اجباری و بدون دلیل قانونی بازداشت شده اند به فعالیت سیاسی ربطی ندارند، و از آبریل سال گذشته هنوز در پشت میله های زندان و بدون هیچ گونه ارتباطی با خویشاوندانشان تحت فشار می باشند.

بازداشت شدگان اندیشه خواستار آزادی فوری همگی آنان از طرف حکومت عربستان شدند.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان هشتگ# نه به اعدام علماء را به راه انداخت که فراخوانی برای آزادی فعالان و همگی بازداشت شدگان به ویژه علمای امت اسلام که دکتر سلمان العوده ، عوض القرنی، و دکتر علی العمری بارزترین آن ها هستند كه تهمت هاي ساختگی فراوانی متوجه آنان شده و در حق آن ها بدترین نوع شکنجه ها تحت شرایط وخیمی از حبس طولانی و تک سلولی و بدرفتاری و دیگر تصرفات اعمال می گردد که تجاوز آشکار به حقوق بشر و پایمال کردن رفتارهای بشردوستانه و معاهدات بین المللی است.

# نه به اعدام علماء