علی العمری در برابر شکنجه‌ها مقاومت می‌کند

نویسنده :

علی العمری در برابر شکنجه‌ها مقاومت می‌کند

حساب کاربری زندانیان عقیدتی مسؤول امور زندانیان عربستان سعودی تأکید کرد، دکتر علی العمری در پایان ماه می بار دیگر در زندان مورد شکنجه قرار گرفته است. این حساب در تویتر نوشت: شیخ العمری به طرز وحشیانه و شدیدتر از بار اول در زندان وابسته به دادگاه سلطنتی مورد شکنجه قرار گرفته است و دلیل این شکنجه رسوایی ناشی از مصاحبه‌ای بود که مقامات سعودی او را وادار کرده بودند که با شبکه‌ی 24 سعودی انجام دهد و در آن بگوید که "تروریست" است. 
به نقل از این حساب شیخ العمری پس از شکنجه به زندان ویژه‌ی سلطنتی منتقل شده است. حساب زندانیان عقیدتی افزود: شیخ العمری از آغاز رمضان تاکنون در وضعیت جسمی بدی به سر می‌برد و اخیرا با دستبند زندانی است. بر اثر شکنجه‌های وحشیانه وضع جسمی او وخیم است و از عوارض شدید کلیوی رنج می‌برد و بیم آن می‌رود که به نارسایی حاد کیلوی دچار شود. 
اتحادیه جهانی علمای مسلمان با راه‌اندازی هشتک # نه به اعدام علماء،  از سازمان‌های رسانه‌ای و حقوق‌بشری و شخصیت‌های دینی و دانشگاهی و فرهنگی و نویسندگان خواست با این هشتک همکاری کنند و مقامات سعودی را تحت فشار قرار دهند تا از هر گونه بی‌حرمتی به علمای میانه‌روی امت، خودداری کنند و زندانیان عقیدتی را آزاد نمایند.