قره داغی از پاریس: با وجود تلاش بدخواهان، شورای افتای اروپا کارنامه‌ی درخشانی دارد

نویسنده :
قره داغی از پاریس: با وجود تلاش بدخواهان، شورای افتای اروپا کارنامه‌ی درخشانی دارد - با وجود تلاش بدخواهان و کینه‌توزان شورای افتای اروپا در مسیر اعتدال حرکت می‌کند و هیچ ارتباطی با سیاست ندارد. این شورا برای خدمت به اقلیت و اکثریت در اروپا ایجاد شده است؛ کارنامه‌اش صاف و درخشان است و هیچ نکته‌ی سیاهی در آن وجود ندارد. - شورای افتای اروپا با برگزاری 29 دوره سهم بزرگی در خدمت به اکثریت و اقلیت جامعه‌ی اروپا داشته است. - این شورا هیچ ارتباطی با حکومت‌ها و احزاب ندارد و تنها در خدمت جوامع است و مسؤولیت خود را در چارچوب اعتدال و میانه‌روی ادا می‌کند. روز یک‌شنبه 16 تیر ماه جاری جلسه‌ی افتتحایه‌ی فعالیت‌های شورای افتای اروپا در پاریس آغاز شد؛ در این جلسه نمایندگان شورای افتای اروپا، دبیرکل شورا و نمایندگان مهمان از جمله‌ شیخ دکتر عبد المجید نجار عضو شورا شرکت داشتند. دکتر علی قره داغی دبیرکل اتحادیه و عضو شورا با ایراد سخنانی اهمیت و اهداف این شورا در موارد زیر خلاصه کرد: • نزدیک کردن علمای اروپا به هم‌دیگر علماء و تلاش در راستای وحدت آرای فقهی در مسائل مهم. • صدور فتوای جمعی برای پاسخگویی به نیازهای مسلمانان در اروپا و حل مشکلات آنان. • بهبود تعامل علماء با جوامع اروپایی در سایه‌ی احکام و مقاصد شریعت. • انتشار مباحث و تحقیقات شرعی که به مسائل نوظهور در اروپا می‌پردازد و مقاصد شریعت و مقاصد مردم را محقق می‌کند. • راهنمایی مسلمانان اروپا به ویژه جوانان بیداری اسلامی از راه گسترش مفاهیم اصیل اسلامی و فتوای مستحکم شرعی. وی افزود: شورای افتای اروپا با برگزاری 29 دوره نقش بزرگی در خدمت به اکثریت و اقلیت جوامع اروپا ایفا کرده است؛ این شورا با برگزاری این دوره‌ها توانسته است مشکلات شرعی مردم را حل کند و آنان را به سمت میانه‌روی و پایبندی به قانون و مشارکت فعال و ادغام مثبت در جوامع راهنمایی کند. وی تصریح کرد این شورا توانسته است اسلام را برای اکثریت ساکن در جوامع اروپا به عنوان دینی که زندگی مسالمت‌آمیز و صلح و مهربانی را به ارمغان می‌آورد تعریف کند. دبیرکل اتحادیه افزود: این شورا در طی برگزاری 29 دوره اسناد، فتاوا و مصوباتی را منتشر کرده است از جمله: "سند اصول زندگی مشترک میان مسلمانان و غیر مسلمانان" که به حل بسیاری از مسائل مسلمانان در حوزه‌های خانوادگی، ارث، ازدوج و غیره کمک کرده است. وی خاطر نشان کرد که این شورا بر اساس تقوا بنا شده است، با شیوه‌ی اعتدالی حرکت می‌کند در خدمت اکثریت و اقلیت جامعه است و خدمات آن ادامه‌دار است. وی تأکید کرد: با وجود تلاش بدخواهان، کارنامه‌ی این شورا درخشان است و هیچ نکته‌ی سیاهی در آن دیده نمی‌شود. این شورا هیچ ارتباطی با سیاست و احزاب و حکومت‌ها ندارد و مسؤولیت خود را در راستای خدمت به جوامع با اعتدال و میانه‌روی به پیش می‌برد. در طی جلسات شورا که در روزهای آینده در پاریس برگزار خواهد شد دکتر علی قره داغی دو مبحث را با عنوان "تثبیت مفاهیم و مبانی هم‌زیستی در روابط اجتماعی" و "توسعه‌ی اجتماعی و مقاصد آن" ارائه خواهد کرد.