دیدار هیأت اعزامی اتحادیه با شماری از علمای بنین در ژوهانسبورگ

نویسنده :

دیدار هیأت اعزامی اتحادیه با شماری از علمای بنین در ژوهانسبورگ

چهارشنبه 19م ژوئن، دکتر علی قره داغی دبیرکل اتحادیه و هیأت همراه در سفر به جنوب آفریقا، دیداری با جمعیت علمای این منطقه و اتحادیه علمای آفریقا داشتند. این دیدار با حضور مسئولین هیأتهای علمای دولت آفریقای جنوبی صورت گرفت.
طی این دیدار، دکتر علی قره داغی رئیس گروه اعزامی در مورد اتحادیه، نقش، اهداف، فعالیت ها و زمینه های کاری آن سخنرانی کرد و آن را موسسه ای متشکل از علمای مردمی و اسلامی دانست که بیش از 95 هزار دانشمند و 54 موسسه و جمعیت با آن همکاری می کنند. دکتر قره داغی اضافه کرد که اتحادیه از زمان تأسیس خود در سال 2004م، همواه برای رفع مشکلات امت اسلامی و مسلمانان کوشیده است. و افزود اتحادیه حقوق ملت های مسلمان را برای برخورداری از آزادی و دمکراسی و انسجام پیگیر بوده است و تأکید کرد که اتحادیه همیشه حامی میانه روی بوده و مخالف افراط گرایی و تروریست و خشونت بوده است.
در این جلسه موضوع عضویت افراد و گروهها در اتحادیه بررسی شد و مصوب شد که مسئله پیشنهادی به طور تفصیلی در روزهای آینده بررسی گردد.