نامه تعزیت

نویسنده :

نامه تعزیت
با کمال حزن و تأسف خبر وفات محمد مرسی، یگانه رئیس جمهور منتخب مصر را دریافت نمودیم.
إنا لله و إنا إلیه راجعون

محمد مرسی یگانه رئیس جمهور مصر بود که از طریق انتخابات آزاد و شفاف به این منصب رسید. او مرد عالم، حافظ قرآن و یگانه رئیس جمهور دلسوز این کشور بود که طی انتخابات شفاف و از طریق آرای پاک و نزیه ملت مصر، انتخاب گردید. اما دیری نگذشته بود که طی کودتایی، که از سوی اردوی این کشور به راه افتاد، بر خلاف تمام موازین و مواثیق بین المللی به زندان کشیده شد و در سلول های انفرادی مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت.

محمد مرسی و طرفداران او با پیروی از حق، ثابت ساختند که با رأی ملت خود هیچ نوع معاملگری نمی کنند و به خاطر دفاع از آراء و مواقف ملت خویش تا آخرین لحظات عمر استقامت می کنند و در مقابل هیچ نوع روش ناسالم و ظالمانه تسلیم نمی شوند. محمد مرسی تا آخرین رمق حیات از اهداف مقدس خویش و از ارادۀ ملت خود عقب نشینی نکرد؛ او هر نوع سختی ها و شکنجه ها را تحمل کرد؛ ولی هیچگاهی حاضر به سازش و تسلیمی و قبول شکست نشد.

مرسی با مرگ و زندگی خویش برای تمام ملت های جهان و به خصوص برای پیروان خود پیام روشنی از آزادی، شجاعت و توکل بر پروردگار را به جا گذاشت.

جمعیت اصلاح که از نظام های منتخب و مبتنی بر آرای مردم حمایت می کند، بر ملت سالاری باور داشته و از نظام های که بر اساس آرای ملت و مطابق ارزش های اسلامی ایجاد شده است دفاع و پشتیبانی می نماید.

جمعیت اصلاح کودتا را حلال مشکلات نداسته و نظام های کودتایی را به شدت تقبیح نموده و مردود می داند، بر مبنای همین اصل است که کودتای ارتشیان بر ضد حکومت مرسی را تقبیع نموده و کودتا را ضد تمام قوانین و اعراف بین المللی و به معنای پایمال کردن تمام اصول دانسته و ظلم و بی انصافی بزرگی می داند.

جمعیت اصلاح وفات دکتور محمد مرسی را برای تمام امت اسلامی ضایعۀ بزرگی دانسته و برای مرحوم جنت فردوس و برای خانواده ایشان و ملت های دردمند مسلمان و مردم مصر صبر جمیل می خواهد.
جمعیت اصلاح افغانستان
کابل- افغانستان
1398/3/28