برگزاری دوره "چارچوب اجتهاد و تحولات اخیر در اندیشه معاصر" در استانبول

نویسنده :

برگزاری دوره "چارچوب اجتهاد و تحولات اخیر در اندیشه معاصر" در استانبول

 به همت انجمن "امامان، واعظان و دعوتگران عراق" هشتمین همایش علمی با عنوان "چارچوب اجتهاد و تحولات اخیر در اندیشه معاصر" با حضور اعضای اتحادیه به همراه شماری از علمای جهان اسلام برگزار می شود.
این دوره به میزبانی شهر استانبول ترکیه از تاریخ سه شنبه  ۱۸ ژوئن سال جاری آغاز به کار و تا جمعه ۲۱ این ماه به مدت ۴ روز ادامه خواهد داشت. 
دکتر سالم شیخی عضو اتحادیه، سخنرانی خود را با عنوان «فنون اجتهاد مقاصدی» و نیز عضو دیگر اتحادیه دکتر عبدالکریم بکار موضوع خود را با عنوان «سیستم حکومتی در اسلام و مسائل مربوط به تطبیق شریعت» ارایه خواهند داد.

انجمن امامان، واعظان و دعوتگران عراق هشتمین دوره علمی را با عنوان «چارچوب و تحولات اخیر در اندیشه معاصر» برگزار می کند. زمان سه شنبه 2019/06/18 تا
 جمعه 2019/06/21           
سخنرانان:
دکتر عبدالکریم بکار
موضوع: سیستم حکومت در اسلام و بررسی مسائل  مربوط به تطبیق شریعت   
 
دکتر سالم شیخی، متخصص مقاصد شریعت         موضوع: فنون اجتهاد مقاصدی                        پژوهشگر دانشگاه: دکتر انس تکریتی
موضوع: اسلام هراسی در غرب و اثر آن بر شرق