قره داغی کنفرانس میانه‌روی شیوه‌ی زندگی را افتتاح کرد

نویسنده :

قره داغی کنفرانس میانه‌روی شیوه‌ی زندگی را افتتاح کرد
دکتر علی قره داغی دبیرکل اتحادیه عصر شنبه 31 فروردین در رأس هیأتی کنفرانس میانه‌روی شیوه‌ی زندگی را در نایروبی پایتخت کینیا افتتاح کرد. این کنفرانس با عنوان "اسلام و نیاز بشر به آن – چشم‌انداز جامع برای زندگی مسالمت‌آمیز میان بشر" آغاز به کار کرد.
دکتر قره داغی در مراسم افتتاح این کنفرانس از مؤسسه‌ی زمزم و انجمن جوانان کینیا به عنوان بانیان این کنفرانس و نیز از استقبال گرم و میهمان‌نوازی مردم کینا تشکر کرد.
شیخ قره داغی تصریح کرد ادیان آسمانی و فطرت پاک انسانی به دنبال هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در جهان هستند و فرهنگ‌ها و تمدن‌ها همواره با شعارهای عدالت و رستگاری و برابری و عدالت اجتماعی میان بشر شکل گرفته‌اند اما در عمل موفق نشد‌ه‌اند زیرا بر اساس اخلاق و ارزش‌های سالم دینی شکل نگرفته بودند. وی تأکید کرد تنها سیستم و تنها دینی که عدالت و رفاه را برای ملت‌ها به ارمغان آورده است و امنیت و ثبات و زندگی مسالمت‌آمیز را در جهان برقرار کرده است اسلام است و قرآن و سنت نبوی بهترین شاهد این مدعاست. قره داغی افزود: اسلام توانست ارزش‌های زیبایی در میان مردم نهادینه کند؛ اسلام از مجموعه ارزش‌های زیبایی تشکیل شده است از جمله:‌ برادری انسانی، برادری ایمانی، اصل وفاداری، وحدت و همکاری، اصل حقوق متقابل، اصل تحقق عدالت حقیقی در بین تمام اقشار و طبقات جامعه، اصل آزادی، مسؤولیت‌پذیری و گفتگو، اصل پذیرش اجتهادهای دیگران با دیدگاه‌های سیاسی، فکری و اجتماعی مختلف در صورتی که در چارچوب ثوابت عمومی باشد.
سپس شیخ قره داغی نماز مغرب را به همراه حاضران در مسجد بزرگ مرکز خدمات اجتماعی وجیه عبد الجلیل عبد الغنی به جای آورد.