صبح جمعه هیئت اعزامی علمای مسلمان به نایروبی در کنیا سفر کرد

نویسنده :

صبح جمعه هیئت اعزامی علمای مسلمان به نایروبی در کنیا سفر کرد. نمایندگانی از اتحاد جهانی علمای مسلمان، غروب پنج شنبه 18 آوریل پیش رو به ریاست دبیر کل اتحادیه جناب استاد دکتر علی قره داغی و در معیت اعضای اتحادیه از کشور کنیا دیدار نمودند. این دیدار به هدف افتتاح مرکز بزرگ اسلامی کنیا صورت گرفت. زیرا ورثه وجیه محسن عبدالجلیل عبدالغنی رحمه الله که در قطر هستند، در بنای این مرکز تحت اشراف اتحادیه جهانی علمای مسلمان مشارکت داشتند.
قابل ذکر است که «مرکز الوجیه عبدالجلیل عبدالغنی لخدمة المجتمع» تعدادی از موسسات و مراکز عام المنفعه از جمله مسجد بزرگ جامع، مدارس آموزشی به همراه کتابخانه علمی و سالنی برای آزمایشات علمی و پژوهشهای گروهی و سالنی برای کنفرانسها را در دستور کار دارد که در راستای دعوت به سوی خدا و شناخت اسلام برنامه ریزی شده است.
طبق بیانات رئیس گروه اعزامی از اتحادیه جناب استاد دکتر علی قره داغی، اتحادیه می کوشد که این مرکز در شناخت اسلام و پرورش علما و مشارکت در دستیابی به همزیستی و افزایش اعتماد به نفس در بین اقشار مختلف مردم کنیا نقش داشته باشد.
این مرکز در روز جمعه برابر با 19 آوریل افتتاح گردید و جناب استاد دکتر علی قره داغی خطبه جمعه را ایراد نمود. 
هیئت اعزامی اتحادیه همچنین در کنفرانس «الوسطیة منهج حیاة فی نیروبی» شرکت نمود که تحت اشراف استاد دکترعلی قره داغی برگزار گردید. نکته مهم این که سخنران مراسم افتتاحیه این کنفرانس دکتر عی قره داغی بودند که سخنان خود را در موضوع «همزیستی صلح آمیز و نگاه اسلام به همزیستی و بررسی رابطه آشتی و صلح از نگاه ادیان و پیروان آنها» بیان نمودند.