اتحادیه جهانی علمای مسلمان، از مسلمانان خواست در پاسداشت حریم عقیدتی، احکام و ثوابت دین خود هوشیار باشند و از اختلاط و درهم آمیختگی این حوزه ها بپرهیزند.

نویسنده :

اتحادیه جهانی علمای مسلمان، از مسلمانان خواست  در پاسداشت حریم عقیدتی، احکام و ثوابت دین خود هوشیار باشند و از اختلاط و درهم آمیختگی این حوزه ها بپرهیزند.

اتحادیه با تأکید بر این که تسامح از نگاه شریعت اسلام، پسندیده و نیز گسترده است، متذکر شد که این امر نباید منجر به درهم آمیختگی ثوابت و متغیرات گردد و ثوابت اسلام را مشوش نماید. در این بیانیه بر این که قدس سرزمین فلسطینی، عربی و اسلامی است، تأکید و تصریح شد گرچه این سرزمین، همزیستی و تکثر دینی را هم می پذیرد، اما نباید قدس را یک ملک مشترک بین المللی تلقی نمود.

اتحادیه در ادامه، نگرانی و اندوه خود را از وضعیت امت ابراز نمود. چرا که دچار رنج و آلام و تفرقه و چند دستگی گشته و به کرامت و عزت او خدشه وارد شده و هتک حرمت گشته است؛ زیرا کار به جایی رسیده که مقدسات و ثوابت دینی امت مورد تحقیر قرار گرفته است.

ظهور آراء و نگرش های شاذ و خارج از قاعده در سده اخیر در پیکره امت منجر به تقویت نگاه تاریخمندی و جغرافیایی به اسلام گشته و جاودانگی و عصمت آن را زیر سؤال می برد و سنت نبوی گرانبها و پیشوایان این عرصه را هدف قرار داده است. این قضیه از دیگر علل نگرانیهای اتحادیه به شمار می رود.

 اخیرا نسبت به آن چه در موسسه پرورش امامان مراکش رخ داد که اذان را گرچه یکی از نمادهای بزرگ شریعت اسلام است به همراه سرودهای دینی مسیحیت ترکیب کرده اند، بسیار شگفت زده و شوکه شدیم.

اتحادیه در قبال وضعیت اسف بار و دردناکی که امت اسلام بدان دچار گشته است، پیشنهادات و راهکارهای دلسوزانه خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

1- عزت و کرامت و قدرت امت مسلمان جز با تمسک به قرآن  و سنت و اجماع دانشمندان در طول 15 قرن گذشته امکان پذیر نیست. خداوند چنین فرموده است: * ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جمیعا* سوره نساء، آیه 139. خلیفه راشد، عمر بن الخطاب در این رابطه چنین گفته است: «ما قومی هستیم که خداوند به وسیله اسلام عزت را به ما بخشیده است و دیگر جز از طریق اسلام در جستجوی عزت نخواهیم بود». همچنین گفته است: «ما از جمله اقوام پست بودیم، تا این که خداوند به وسیله اسلام به ما عزت بخشید. پس اگر از طریقی غیر از اسلام به دنبال عزت و بزرگی بگردیم، ذلیل خواهیم شد». المستدرک، 4-2 با سند صحیح.

2- تسامح، همزیستی مسالمت آمیز و گفتگو یکی از اصول ثابت و فراگیر اسلام است؛ اما این به معنای فروکاستن از شأن و ارزش ثوابت و یا ترکیب نمادهای اصیل اسلام با آوازها و سرودهای کلیسایی نیست. امری که با عقیده و قوانین اسلامی ناسازگار و متضاد است و در چارچوب توحید نمی گنجد.

3- قرآن کریم با شدت هر چه تمامتر نسبت به پاسداشت ثوابت دین اسلام هشدار داده است. قرآن در همین رابطه چنین فرموده است: فلیحذر الذین یخالفون عن امره دن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب الیم سوره نور، آیه 63.

4- اتحادیه بار دیگر یکی از وظایف اساسی امت مسلمان را حفظ قدس شریف به عنوان یکی از سرزمین های فلسطینی، عربی، و اسلامی اعلام می کند و هشدار می دهد که نباید آن را هم چون یک ملک مشترک بین ادیان تلقی نمود. گر چه پیروان همه ادیان هم چون گذشته حق حضور و برپایی کلیسا و معبد و قوانین شرعی خود را دارند.

5- از همه دانشمندان مسلمان و مؤسسات دینی تقاضا داریم که وظایف خود را در قبال دین و امت و قضایای جاری به نحو احسن انجام دهند؛ چرا که آنان وارثان پیامبران و معتمد مردم برای دفاع از دینشان هستند.

والله غالب علی امره و لکن اکثر الناس لایعلمون