در دیداری صمیمانه رئیس و دبیرکل اتحادیه اوضاع امت اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار ادادند

نویسنده :

در دیداری صمیمانه رئیس و دبیرکل اتحادیه اوضاع امت اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار ادادند
دکتر علی قره داغی دبیرکل اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان طی اقامت خود در مراکش عصر جمعه 2 فروردین با دکتر احمد ریسونی رئیس اتحادیه دیدار کرد.
در این دیدار دو طرف مسایل گوناگون از جمله وضعیت اتحادیه، کمیته‌ها، عضویت و مسائل داخلی اتحادیه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. قره داغی رئیس اتحادیه را در جریان نتایج سفر هیأت اعزامی اتحادیه به نیوزلند و فعالیت‌های این هیأت قرار داد. ایراد سخنرانی، دید و بازدیدهای میدانی و دیدار با رهبران مؤسسات اسلامی و برخی از چهره‌های دعوی و شخصیت‌های علمی و حقوقی از جمله فعالیت‌های هیأت اعزامی در این سفر بود. دبیرکل اتحادیه خاطرنشان کرد که فعالیت هیأت اعزامی اتحادیه مورد استقبال گسترده‌ی علماء و مسلمانان عموم شهروندان نیوزلند قرار گرفت.
دکتر علی قره داغی در نخستین روز فروردین در پاسخ به دعوت دکتر ریسونی و به منظور شرکت در همایش بین‌المللی "نقش نقدنگی در تأمین مالی توسعه‌ی مراکش" به این کشور سفر کرد. این همایش در روزهای جمعه و شنبه اول و دوم فروردین ماه جاری در مراکش برگزار شد. دکتر قره داغی مقاله‌ای علمی با عنوان "سیستم مقاصدی نقدینگی و نقش آن در توسعه؛ رویکرد فقهی، تحلیلی، مقاصدی، اقتصادی و کاربردی" به این کنفرانس ارائه کرد. وی همچنین در موضوع "فقه معیار در کنترل اقتصاد" سخنرانی کرد.