دبیر کل با رئیس اتحادیه انجمن‌های اسلامی نیوزیلند دیدار کرد

نویسنده :

شیخ علی قره داغی دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمان و هئیت همراه با دکتر مصطفی شاکر رئیس اتحادیه انجمن‌های اسلامی نیوزیلند و تعدادی از اعضای اتحادیه و شیخ مالک بن نبی عضو هیئت امنای وقف منار اسلامی نیوزیلند دیدار کرد.

در آغاز دیدار  جناب دبیر کل از طرف علما و مسلمین به اهالی شهدا تسلیت گفت و برای مجروحین دعای شفای عاجل کرد. دبیر کل در آغاز سخنانش یادآور شد که اتحادیه چندین بیانیه را صادر کرده این عمل جنایتکارانه تروریستی را محکوم کرده است. همچنین از دولت نیوزیلند بخاطر حمایت و همکاری با مهاجران مسلمان بصورت عام و خانواده ی شهدا و قربانیان به صورت خاص، تشکر و قدردانی کرد.

قره داغی خاطر نشان کرد که نیت و تلاش اتحادیه برای کمک و حمایت مسلمانان و قضایای آنان در هر مکانی که باشند صادقانه است و اتحاد گفتار را با  کردار جامه عمل پوشانده و در این راستا هیئتی را به ریاست دبیرکل و همراهانش از قطر به نیوزیلند فرستاده است.

ایشان افزودند که این مصیبتی که فرزندان مهاجران مسلمان به آن دچار شده اند ان شاءالله به نعمتی تبدیل خواهد شد و از مسلمانان نیوزیلند خواست که مانند پیامبران الهی که دچار مصیبت شدند، به دعوت الی الله و همکاری و صبر پایبند باشند.

از طرف دیگر دکتر مصطفی شاکر از دیدار جناب دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان و هئیت همراه از نیوزیلند، و ایستادن و مشارکت آنها در مصیبت برادرانشان در نیوزیلند اظهار خوشبختی کرد.

دکتر مصطفی شاکر یادآور شد که او این اقدام و تحمل این مشقت برای آمدن به نیوزیلند و دیدار با برادانشان را پاس می دارد و افزود: من  تلاشها و حمایت مستمر کشور قطر در ساخت مدارس و پروژه های خیریه ی دیگر را نیز ارج می نهم و نقش کانال الجزیره در بازتاب این فاجعه را می ستایم‌.

شاکر افزودند: این حادثه مسلمانان را با هم جمع و متحد کرد و خاطر نشان کرد که غیر مسلمانان هم با ما اظهار همدردی کردند و همگی بر نفی نژادپرستی و خشونت تاکید داشتند.

در پایان جلسه، دکتر علی قره داغی از رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی نیوزیلند برای دیدار از قطر، دعوت کرد و به آنها وعده داد که اتحادیه از اقدامات و پروژه های آنها حمایت کند.