قره داغی از نیوزیلند - با همدیگر همدردی می کنیم و خشونت و نفرت پراکنی را نفی می کنیم

نویسنده :

قره داغی از نیوزیلند 

با همدیگر همدردی می کنیم و خشونت و نفرت پراکنی را نفی می کنیم

امروز هیئتی از اتحادیه جهانی علمای مسلمان به ریاست دبیرکل اتحادیه  جناب دکتر علی قره داغی به همراه شیخ محمد یافعی؛ مدیر شعبه ی قطر و تعدادی از اعضای اتحاد، در میان استقبالی گرم و صمیمانه از طرف علماء، پزشکان، داوطلبانی از نیوزیلند و استرالیا و رهبران شورای اقلیت مسلمان نیوزیلند به فرودگاه کرایست چرچ نیوزیلند وارد شدند. پس از یک جلسه ی استراحت کوتاه، هیئت به توضیحات و مشاهدات آنان پیرامون حادثه تروریستی و اینکه این فاجعه باعث وحدت، انسجام و همدلی همه ی مسلمانان گردیده گوش فرا داد.

پس از آن هیئت اولین دیدار خود را با بازدید از مرده شویخانه ای که  پیکر شهدا در آن تجهیز شده بود، آغاز کرد، و نماز عشاء را با خانواده ها  و خویشاوندان شهداء و حاضرین به جماعت اقامه نمودند،  نماز جماعتی که بازتاب انسجام و همبستگی علمای امت با مسلمانان بود.

آنگاه جناب شیخ علی قره داغی بیاناتی را ایراد فرمود که در ضمن آن خاطر نشان کرد که تمام دستگاههای اتحادیه از رئیس و معاونان و هیئت امنا و مجمع عمومی و همه ی علمای امت، خشونت و نفرت پراکنی را نفی می کنند، همچنین بیانات اندرزگونه ای را ایراد نمودند و به امتحان و آزمایش انسان مؤمن از جانب خداوند، و اجر و منزلت شهدا و صابرین و شاکرین در نزد خداوند اشاره کردند.

شیخ قره داغی تاکید کرد که هیئت به نمایندگی از اتحادیه و علمای امت حضور پیدا کرده است تا بر همکاری و همدردی و همدلی بین مسلمانان در خوشی و ناخوشی تاکید نماید و از خداوند برای شهدا رحمت و بهشت را مسئلت نمود. 

هیئت همچنین یک سری دیدارها را با شخصیت‌های رسمی و هئیت ها و علماء انجام خواهد داد، و دبیرکل دکتر علی قره داغی مجموعه ای از سخنرانیها و همایشها را برگزار خواهد کرد، همچنین طبق برنامه زمان بندی، قرار است هیئت در مراسم تعزیه ای که فردا جمعه ۲۲ مارس جاری برگزار می شود و رئیس جمهور نیوزیلند در آن شرکت می کند حضور پیدا کند.