قره داغی با بررسی اوضاع آوارگان موصل خواستار کمک به آنان شد

نویسنده :


شیخ علی قره داغی دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بازدیدی که از اردوگاه پناهندگان نیزکزلیه در کردستان عراق داشت، تصریح کرد کمک به پناهندگان موصل یک فریضه شرعی است و همه‌ی ما در این خصوص مسؤولیت داریم. در این اردوگاه که نزدیک‌ترین نقطه به موصل است بیش از چهل هزار خانوار زندگی می‌کنند و به کمک‌های ضروری نیاز شدید دارند. شیخ قره داغی ضمن بررسی اوضاع اردوگاه با پناهندگان هم‌دردی کرد و کوشید از نزدیک با بحرانی که با آن مواجهند بیشتر آشنا شود. وی با حضور در میان آوارگان از مشکلاتی که به دلیل کمبود مواد غدایی و پوشاک و دیگر نیازهای ضروری با آن مواجهند آگاه شد.

شیخ قره داغی به نقل از مسؤولان اقلیم کردستان تصریح کرد که پناهندگان از کمبود کمک‌های بین‌المللی و عربی شکایت دارند به ویژه برادران و خواهران ما در موصل که همواره آنان را با بخشش و کرم و شهامت می‌شناختیم امروز در یک وضعیت بغرنج دست نیاز به سوی دیگران دراز کرده‌اند. وی از ثروتمندان، دولت‌ها، سازمان‌های کمک‌رسانی و نیز مقامات سازمان ملل متحد خواست به اقلیم کردستان سفر کنند و مکان مناسبی را برای ترتیب یک همایش جهت آشنایی با اوضاع پناهندگان و آگاهی از حقیقت امر فراهم کنند. قره داغی هم‌چنین تأکید کرد در چنین شرایطی کمک به پناهندگان یک واجب شرعی است. وی در پایان بازدید بسته‌هایی شامل مواد غذایی و پوشاک را در میان کسانی که در بدترین وضعیت معیشتی قرار دارند تقسیم کرد. لازم به ذکر است که این اموال از سوی یکی از خیرین قطری تهیه شده بود؛ این فرد خیر با اطلاع از اوضاع پناهندگان موصل مبلغی را برای کمک به شانزده هزار خانوار تدارک دیده بود که نیازهای ضروری آنان را تا بیست روز تأمین می‌کند. اما شمار زیادی از این نیازمندان که تعدادشان به بیش از چهل هزار خانوار می‌رسد به انضمام دیگر آوارگان هم‌چنان نیاز به کمک‌های ضروری دارند.

این کمک‌ها با همکاری رابطه‌ی اسلامی کرد که یک سازمان خیری اسلامی است و مرکز آن در آلمان قرار دارد توزیع شد؛ این سازمان با سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی همکاری دارد و آمادگی دارد تا کمک‌های خیرین را در میان نیازمندان موصل توزیع کند.