دکتر عصام بشیر به سمت رئیس مجمع فقه اسلامی سودان منصوب شد

نویسنده :

عمر البشیر رئیس جمهور سودان بار دیگر دکتر عصام بشیر وزیر پیشین اوقاف این کشور را به سمت رئیس مجمع فقه اسلامی با رتبه‌ی وزیر فدرال منصوب و اخیرا دستور انتصابش را صادر کرده است. گفتنی است که دکتر عصام بشیر هم اکنون معاون اتحادیه‌ جهانی علمای مسلمان و از مؤسسان آن است.

دکتر عصام بشر از علما و دعوتگران سودان و دبیرکل پیشین مرکز جهانی وسطیت و وزیر پیشین اوقاف سودان است. وی دارای مدرک دکترا در علوم الحدیث است و سمت دبیرکلی انجمن نهضت و ارتباط فرهنگی را بر عهده دارد و در سال 2012 به عنوان رئیس مجمع فقه اسلامی در سودان انتخاب شد. دکتر بشیر دارای مدرک کارشناسی از دانشکده‌ی اصول دین دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در ریاض و کارشناسی ارشد در رشته‌ی سنت و علوم الحدیث از همان دانشکده و دارای مدرک دکترای سنت و علوم الحدیث دانشکده‌ی اصول دین دانشگاه اسلامی ام درمان است.

دکتر عصام بشیر استاد بسیاری از دانشگاه‌ها بوده است و در بسیاری از همایش‌های جهانی در سطح کشورهای عربی و اسلامی شرکت کرده است. وی تا کنون مسؤولیت‌های گوناگونی بر عهده داشته است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

وکیل کالج پژوهش‌های اسلامی اروپا در فرانسه از سال 1989 تا 1992.

عضو مجمع فقه اسلامی وابسته به انجمن جهان اسلام در مکه‌ی مکرمه. 

عضو هیأت عالی‌رتبه‌ی جایزه‌ی امیر نایف در بخش سنت و مطالعات اسلامی معاصر در مدینه‌ی منوره. 

عضو شورای افتاء و تحقیقات اروپایی در ایرلند.

عضو شورای علمی کالج مطالعات اسلامی اروپا در فرانسه.

عضو هیأت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در لبنان.

عضو هیأت مؤسسان جهانی خدمات اینترنتی به اسلام در قطر.

عضو مجمع فقه اسلامی سودان.

عضو هیأت علمای سودان.

عضو کنفرانس گفتما ملی اسلامی در لبنان.

عضو پارلمان سودان از سال 1992 تا 2006م. 

عضو شورای عالی‌ربته‌ی مرکز مطالعات مقاصد شریعت در انگلستان. 

عضو انجمن وسطیت در اردن. 

رئیس کمیته‌ی اندیشه و بومی‌سازی و عضو هیأت رئیسه‌ی شورای جهانی دعوت و امداد اسلامی در مصر. 

رئیس هیأت امنای اعمال فکری در سودان.

دبیرکل مرکز جهانی وسطیت در کویت. 

برنده‌ی جایزه مدال علوم و هنرهای رده‌ی نخست مصر در سال 2003م. 

برنده‌ی جایزه‌ی ملک عبد الله بن حسین به علماء و دعوتگران در سال 2004م در اردن.