اتحادیه جهانی علمای مسلمان مصوبه‌ی دادگاه عدالت اروپا در حق مؤسسات در خصوص منع حجاب را محکوم کرد

نویسنده :

دکتر علی قره داغی دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان مصوبه‌ی دادگاه عدالت اروپا در خصوص منع حجاب را محکوم کرد؛ این دادگاه که مرکز آن در لوکزامبورک است اخیرا در ضمن قوانین داخلی خود ماده‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن حجاب برای شخصیت‌های سیاسی و فلسفی و دینی ممنوع خواهد بود تا بی‌طرفی این مؤسسات بر اساس شروط آن محفوظ بماند. این ممنوعیت در چارچوب ممنوعیت کلی شخصیت‌های دینی و سیاسی صورت می‌گیرد. این نخستین باری است که دادگاهی عالی در اروپا مسأله‌ی حجاب را مورد بررسی قرار می‌دهد. این مسأله از سوی یکی از دادگاه‌های بلژیک در خصوص شکایت زنی مطرح شد که به خاطر حجاب از کارش بر کنار شده بود. دکتر علی قره داغی خاطر نشان کرد تصمیم این دادگاه ملزومات عقیده‌ی اسلامی را که مراعات نکرده است زیرا اسلام حجاب را واجبی دینی می‌داند. قره داغی فاش ساخت که این تصمیم دادگاه تبعیض آشکار بر اساس دین است و از نگاه کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اتحادیه‌ی اروپا تبعیض بر اساس دینی ممنوع است. نص این مصوبه که عموما نمادهای دینی را ممنوع کرده است خصوصیت عقیده‌ی اسلامی را مراعات نکرده است زیرا عقیده‌ی اسلامی در این خصوص با عقاید دیگر تفاوت دارد. وی از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشر خواست با چنین حکمی مخالفت کنند زیرا این حکم با وجوب حجاب بر زنان مسلمانی که خواهان التزام به شریعت الهی هستند منافات دارد. دبیرکل اتحادیه از سازمان‌های حقوقی خواست دادگاه یاد شده را تحت فشار قرار دهند تا در خصوص این مصوبه و تبعیض آشکار در حق زنان مسلمان تجدید نظر کند و به زنان مسلمان اجازه دهند تا از حق انسانی خود در پوشش اسلامی و التزام به شریعت اسلام برخوردار شوند.