اتحادیه جهانی علمای مسلمان خواستار خشم جهانی به خاطر حلب شد

نویسنده :


اتحادیه جهانی علمای مسلمان خواستار خشم جهانی به خاطر حلب شد

شیخ علی قره داغی دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان از امت اسلامی و عربی و آزادگان جهان خواست روز جمعه‌ی آینده 9 مهر را روز خشم برای حلب قرار دهند. وی علت این امر را یاری مردم جنگ‌زده‌ی حلب دانست که به دست رژیم فاشیست حاکم بر سوریه و حامیان آن در برابر جهانیان به خاک و خون کشیده می‌شود و رهبران جهان در این زمینه هیچ تحرکی جز نشست‌های بی‌فایده‌ی بین‌المللی نداشته‌اند. امید مردم بی‌دفاع حلب به خداوند بزرگ است تا انقلاب مردم آزادی‌خواه سوریه را پیروز گرداند سپس به وجدان جهانی چشم طمع دوخته‌اند تا از حق مسلم آنان دفاع کنند. 

شیخ قره داغی از علما و خطبا و ائمه‌ی جمعه و جماعات خواست خطبه‌ی جمعه‌ی آینده را به اوضاع حلب و مقاومت شجاعانه‌ی مردم در برابر نسل‌کشی جاری در این شهر اختصار دهند و نقش امت و جهانیان در برابر وضعیت موجود را تشریح کنند. در این زمینه علما باید پیش‌قراول توده‌های امت خشمگین باشند و در راستای رفع ظلم و ستم و خون‌ریزی در سوریه و دیگر سرزمین‌های ستمدیده‌ی جهان اسلام دفاع کنند. شیخ قره داغی از جامعه‌ی جهانی خواست از سیاست یک بام و دو هوای خود دست بردارد و به حمایت از رژیم اسد و حامیان او پایان دهد و از ملت سوریه در مسیر آزادی‌خواهی آن حمایت کند. وی تأکید کرد امت اسلام همواره ضعیف و دست‌بسته باقی نمی‌ماند و دیری نمی‌پاید تا نسیم آزادی‌بخش بر این امت وزیدن گیرد.