اتحادیه جهانی علمای مسلمان شاخه‌ی فلسطین و بخش مطالعات اسلامی دانشگاه الاقصی یک روز درسی را با موضوع "استاد دانشگاه میان دعوت و تربیت و سیاست" اختصاص دادند

نویسنده :


اتحادیه جهانی علمای مسلمان شاخه‌ی فلسطین و بخش مطالعات اسلامی دانشگاه الاقصی یک روز درسی را با موضوع "استاد دانشگاه میان دعوت و تربیت و سیاست" اختصاص دادند

اتحادیه جهانی علمای مسلمان شاخه‌ی فلسطین و بخش مطالعات اسلامی در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه الاقصی یک روز درسی را به موضوع "استاد دانشگاه میان دعوت و تربیت و سیاست" اختصاص دادند. در این جلسه دکتر مروان ابو راس نایب شورای برنامه‌ریزی و رئیس شاخه‌ی فلسطین اتحادیه جهانی علمای مسلمان، دکتر عبد الخلیل صرصور رئیس دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دکتر سامی احمد رئیس بخش مطالعات اسلامی، دکتر ناهض فرحات رئیس کمیته‌ی مقدماتی و شماری از اعضای شورای دانشگاه، نمایندگان، فرهنگ‌دوستان و دانشجویان بخش مطالعات اسلامی دانشگاه الاقصی حضور داشتند.

ناهض فرحات در مراسم افتتاحیه از حاضران تقدیر و تشکر کرد و از دکتر مروان ابو راس رئیس شاخه‌ی فلسطین اتحادیه نیز به خاطر حمایت از فعالیت‌هایش در راستای تجلیل از نقش استاد دانشگاه در مسایل دعوی و سیاسی قدردانی کرد.

دکتر سامی احمد در سخنانی اظهار داشت بخش مطالعات اسلامی تلاش می‌کند نسلی را آماده کند که در بالا بردن آگاهی دینی در میان مردم سهیم باشند و مسؤولیت دعوت را بر دوش بکشند. وی تأکید کرد که استاد دانشگاه در خدمت به میهن و جامعه نقش بارزی دارد و از تمام کسانی که در تنظیم مراسم روز درسی نقش داشته‌اند تقدیر و تشکر کرد.

دکتر عبد الخلیل صرصور تأکید کرد خیر و برکت استاد دانشگاه پایانی ندارد و مسؤولیت او باید آموزشی و تربیتی و اخلاقی باشد. استاد دانشگاه پیش از آن که در بخش آموزش فعال باشد باید فردی تربوی باشد. دکتر مروان ابو راس رئیس شاخه‌ی فلسطین اتحادیه نیز تأکید کرد که آموزه‌های پیامبران به مثابه یک مدرسه برای آماده‌سازی علما است و رسالت معلم بیشتر به رسالت پیامبران شباهت دارد. معلم امین و الگو است و باید تعهد و اخلاق داشته باشد. چنین دانشگاه‌هایی تنها جایی برای شاگردان نیست بلکه مکانی برای پرورش معلمان است. وی افزود: ما در شاخه‌ی فلسطین اتحادیه این تلاش شما را ارج می‌نهیم و از تمام اندیشمندان می‌خواهیم از چنین اقدامی حمایت کنند. موضوع استاد دانشگاه اهمیت فراوانی دارد و ما به محض آگاهی از این مراسم با اشتیاق پذیرفتیم؛ زیرا این مسأله بسیار حائز اهمیت است و کار معلم را با کار پیامبران ارتباط می‌دهد.  

دکتر مروان در پایان سخنانش از شیخ قرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان و دکتر علی قره داغی دبیرکل اتحادیه صمیمانه قدردانی کرد و از تلاش‌های آنان به خاطر حمایت از مردم غزه و یاری و کمک به آنان به نیکی یاد کرد.

مراسم "روزی درسی" در سه محور برگزار شد:

محور دعوی و اطلاع‌رسانی

محور سیاسی و حقوقی

محور تربوی و اجتماعی

در پایان فعالیت "روز درسی" پیشنهادات ارائه شده خوانده شد و از پژوهش‌گران و شرکت‌کنندگان و کسانی که در برگزاری موفقیت‌آمیز این مراسم نقش داشتند تقدیر و تشکر به عمل آمد.