غنوشی: تاریخ به عقب باز نمی‌گردد

نویسنده :


شیخ راشد غنوشی عضو هیأت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در گفتگو با شبکه‌ی T.R.T درباره‌ی بهار عربی گفت: نباید به انقلاب به دید یک نقطه‌ای که باید در آن توقف شود نگاه کرد؛ انقلاب فرایندی است که دارای فراز و نشیب است و من یقین دارم که بهار عربی، منطقه را وارد دوران نوینی کرد و امکان ندارد که به عقب باز گردد؛ زیرا دوران تک‌رهبری و تک‌حزبی و انتخابات با 99% آراء به سرآمده است.

این سیاست‌مدار تونسی پیرامون انقلاب سوریه تصریح کرد که با وجود تمام تلفات و زیان‌ها این انقلاب سرانجام پیروز خواهد شد ملت سوریه ملت بزرگواری دانست و حق آنان است که در سایه‌ی یک نظام دموکراتیک زندگی کنند تا آزادی و کرامت‌شان محفوظ بماند و از سیطره‌ی حکومت یک فرد و یک خانواده و یک خاندان رها شوند.

درباره‌ی مصر غنوشی این کشور را قلب جهان عرب دانست و بر این باور است که ضعف و سستی این قلب بدون شک بر سایر بدن اثر می‌گذارد و قدرت و امنیت مصر قدرت همه‌ی کشورهاست. وی با ابراز تأسف شدید از اوضاع نابسامان مصر و رقابت و تنش موجود افزود: تجربه‌ی تونس و دیگر کشورها به ما آموخت که طرد و انزوا هیچ سودی برای کشورهای ما به ارمغان نمی‌آورد و این پروژه نمی‌تواند موفق شود.

غنوشی خاطرنشان کرد که بهترین راه است که همه‌ی اقشار یک‌دیگر را بپذیرند و به این قناعت برسند که طرد هر یک از طرف‌های سیاسی سودبخش نیست بلکه به پراکندگی و بی‌ثباتی بیشتر می‌انجامد. وی افزود: من نمی‌توانم تصور کنم که مصر بدون جریان لیبرالی یا بدون جریان اخوان اداره شود یا این که قبطی‌ها و ارتش در قدرت حضور نداشته باشند؛ زیرا عدم پذیرش این واقعیت یعنی ما خواهان دامن زدن به بحران هستیم.

وی بر این باور است که وضعیت مصر تنها از راه گفتگوی ملی میان تمام طرف‌ها سامان می‌یابد و نمی‌توان تنها بر یکی از طرف‌ها اعتماد کرد. راه حل باید همه‌ی طرف‌های سیاسی از جمله اخوان را شامل شود.

تونس... توافق کلید آزادی است

درباره‌ی وضعیت داخلی تونس شیخ غنوشی اظهار داشت: توافق سیاسی میان جریان‌های اصلی کشور از اسلامگرایان و میانه‌روها و سکولارهای میانه‌رو باعث وضعیت استثنایی تونس شده است و فرایند انتقال دموکراتیک را از فروپاشی و آشوب و کودتا محفوظ نگه داشته است.