قره داغی: مهم‌ترین دستاورد سیسی زندان بوده است

نویسنده :


دکتر علی قره داغی دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان اقدام رئیس جمهور مصر در افتتاح یازدهمین زندان در طول دو سال زمامداری او را به باد استهزاء گرفت.

قره داغی در حساب شخصی خود در تویتر نوشت: سیسی یازدهمین زندان را در دوران دو ساله‌ی زمامداری خود افتتاح کرد. او این زندان را به مناسبت نبرد دهم رمضان افتتاح کرد و آن را زندان عبور نامید. سیسی از این جهت دستاوردهای بی‌شماری دارد!

از زمانی که سیسی قدرت را در مصر به دست گرفته است حکومت نظامی را تقویت کرده است؛ او یک نظامی است و در آغوش نیروهای مسلح پرورش یافته است و به همین جهت تمام ابزارهای مشروع و غیر مشروع را برای سرکوب مخالفان و خفه کردن صدای آزادی و دموکراسی به کار گرفته است.

بر اساس آمار سازمان‌های حقوقی رژیم حاکم بر مصر جنایاتی را مرتکب شده است که در طول سال‌ها سابقه نداشته است. او بیش از چهار هزار نفر را در رابعه و نهضه به خاک و خون کشید و بیش از چهل هزار نفر را بازداشت کرده است که بخش زیادی از آنان جوانان هستند.