اتحادیه جهانی علمای مسلمان کودتای نافرجام در ترکیه را محکوم کرد

نویسنده :

اتحادیه جهانی علمای مسلمان کودتای نافرجام در ترکیه را محکوم کرد

اتحادیه جهانی علمای مسلمان با محکوم کردن کودتای نافرجام در ترکیه، حمایت مردم این کشور از رهبر و دولت ترکیه را ستود.

در سخنانی که لحظاتی پیش از زبان دبیرکل اتحادیه دکتر علی قره داغی بیان شد، اتحادیه تلاش برخی از نیروهای وابسته به ارتش ترکیه برای کودتا در این کشور را محکوم کرد و موضع فرماندهان عالی‌رتبه‌ی ارتش ترکیه را که مخالفت خود را با این کودتا اعلام و تأکید کردند که این عمل کودتاچیان هیچ ارتباطی با ارتش ندارد ستود.

دکتر علی قره داغی تأکید کرد که فتوای اتحادیه بر این است که این کودتا به معنای خروج از حاکمیت قانونی و منتخب ترکیه است و به لحاظ شرعی حرام و از کبایر محسوب می‌شود. افزون بر این، عملی دور از فرهنگ و تمدن است و چهر‌ه‌ی فرهنگی جمهوری ترکیه را خدشه‌دار می‌کند.

قره داغی حضور توده‌ی مردم ترکیه در خیابان‌ها و میادین آنکارا و استامبول در حمایت از اردوغان و دولت منتخب ترکیه را ستود و این صحنه را نمایان‌گر آگاهی و بیداری مردم ترکیه و درک دستاوردهای دولت برای آنان دانست و نشان داد که ملت ترکیه به خاطر منافع شخصی تسلیم عده‌ای کودتاچیِ محکوم به شکست نخواهند شد. شیخ قره داغی از مردم خواست تا شکست کامل کودتا و مجازات کودتاچیان به خاطر انجام این عمل شوم، هم‌چنان در خیابان‌ها باقی بمانند.

شیخ قره داغی از کودتاچیان نیز خواست که از ادامه‌ی تحرکات مذبوحانه‌ و ریختن خون مردم بی‌گناه در داخل ترکیه دست بردارند و به جرم و شکست خود اذعان و مصلحت کلی ترکیه را مراعات کنند و به اراده‌ی مردم این کشور احترام بگذارند.

شیخ قره داغی از خداوند بزرگ خواست جمهوری ترکیه اعم از ملت و رهبر و دولت این کشور و سایر سرزمین‌های اسلام را از فتنه و کودتا در امان بدارد.