اتحاديه‌ي جهاني علماي مسلمان درگذشت مادر دکتر عبدالمجيد نجار عضو هيأت امناي اتحاديه را تسليت گفت

نویسنده :


اتحاديه‌ي جهاني علماي مسلمان درگذشت مادر دکتر عبدالمجيد نجار عضو هيأت امناي اتحاديه را تسليت گفت


اتحاديه‌ي جهاني علماي مسلمان با دلي آکنده از غم و اندوه خبر درگذشت مادر گرامي استاد عبدالمجيد نجار عضو هيأت امناي اتحاديه و رئيس کميته‌ي تأليف، ترجمه، چاپ و پژوهش اتحاديه را تسليت گفت. به همين مناسبت اتحاديه مراتب هم‌دردي خود را با برادر بزرگوار استاد عبدالمجيد نجار و خانواده‌ي گرامي‌اش اعلام مي‌دارد و عاجزانه از درگاه خداوند منان مي‌خواهد روح مادر گرامي ايشان را در جوار رحمتش جاي دهد، 


گناهانش را بيامرزد و او را در زمره‌ي انبيا و صديقين و شهدا و صالحين محشور فرمايد. اتحاديه همچنين از خداوند متعال مي‌خواهد صبر و آرامش خود را بر خانواده آن مرحوم نازل کند؛ همه از آن خداست آن‌چه بستاند و آن‌چه بدهد؛ "کل من عليها فان" هر چه بر روي زمين است نابودشدني است. "کل نفس ذائقه الموت" هر نفسي طعم مرگ را خواهد چشيد و ما نيز تنها آن‌چه را که خداوند به گفتنش امر کرده است بر زبان مي‌آوريم: "إنا لله و إنا إليه راجعون"


دکتر علي قره داغي                                                                   دکتر يوسف قرضاوي


دبيرکل                                                                                       رئيس اتحاديه