همایش بین المللی زن و خانواده در شریعت اسلامی

نویسنده :

همایش بین المللی زن و خانواده در شریعت اسلامی

هم زمان با تدوین قانون اساسی جدید تونس و تبادل آراء و گفتگوهای سیاسی پیرامون زن و خانواده و تأکید بر جنبه اسلامی آن، شاخه تونسی اتحادیه ی جهانی علمای مسلمان با شرکت "انجمن زنان تونسی" همایشی را تحت عنوان « زن در شریعت اسلامی» برگزار می کند. در این همایش جمعی از علما و اندیشمندان داخل و خارج تونس شرکت خواهند داشت که از جمله ی آنها می توان به شخصیت های زیر اشاره کرد: دکتر صلاح سلطان دبیر کل شورای عالی مسائل اسلامی در جمهوری عربی مصر، دکتر نورالدین الخادمی وزیر مسائل دینی تونس، شیخ راشد غنوشی معاون دبیرکل اتحادیه ی جهانی علمای مسلمان و رئیس حزب النهضة در تونس، دکتر عبدالمجید النجار عضو هیئت امنای اتحادیه ی جهانی علمای مسلمان و رئیس شاخه ی اتحادیه در تونس و دکتر جمیله مصلی عضو پارلمان مراکش.
این همایش به مسائل گوناگون در ارتباط با واقعیت زن در تونس مانند مسأله میراث زن، ولایت و سرپرستی، اشتغال، مساوات با مرد و همچنین به توافقات بین المللی ویژه زنان (مانند توافق سیداو) خواهد پرداخت و اهداف و زوایای پنهان این توافقنامه و میزان انطباق و تضاد آن با هویت اسلامی مردم تونس و تشریح ناگفته های آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. این همایش همچنین برخی از کارگاه های آموزشی را شامل خواهد بود تا مهمترین مسائل مطرح شده را بیشتر مورد بررسی قرار دهد و علما و اندیشمندان حاضر در همایش بر آن نظارت خواهند داشت. بخش پایانی همایش نیز با سفارشاتی برای ارائه به مجلس مؤسسان همراه خواهد بود تا مجلس در حین بحث و بررسی قانون اساسی آن را مدنظر قرار دهد.