رئیس اتحادیه هیأتی از دانشکده‌ی عربی حقانی سرینلانکا را به حضور پذیرفت

نویسنده :

رئیس اتحادیه هیأتی از دانشکده‌ی عربی حقانی سرینلانکا را به حضور پذیرفت
دکتر احمد ریسونی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان صبح پنج‌شنبه در دفتر خود هیأتی از دانشکده‌ی عربی حقانی سریلانکا را به حضور پذیرفت. این هیأت مرکب از شیخ محمد نجیم أدم عضو اتحادیه‌، شیخ محمد ظفیر بن حنیف مدیر دانشکده‌، شیخ محمد رفاس بن ایرالبی و شیخ اسماعیل بن محمد بخاری بودند.   
در این دیدار شیخ احمد ریسونی ضمن خوشامدگویی به هیأت اعزامی دانشکده، اظهار داشت که اتحادیه مسائل علماء و اقلیت‌های مسلمان و عموم مسلمین را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. هیأت سریلانکایی شرحی از وضعیت مسلمانان در این کشور و فعالیت‌های دانشکده‌ی عرب حقانی و اهداف آن را به سمع رئیس اتحادیه رساندند. 
این هیأت همچنین از تلاش‌های اتحادیه در راستای بیداری اقلیت‌های مسلمان، دفاع از ملل اسلامی، یاری مظلومان و بیان حق تقدیر و تشکر کردند و توفیق روزافزون این نهاد را خواستار شدند. 
گفتنی است که دانشکده‌ی عرب حقانی سریلانکا در سال 1999 میلادی در منطقه‌ی کندی در مرکز سریلانکا تأسیس شد. این دانشکده 850 دانشجو دارد که در رشته‌های حدیث، قرائت‌های دهگانه، قرق و ادیان، حفظ قرآن کریم و مطالعات شریعت اسلامی به تحصیل مشغولند. 
منبع: اتحادیه