رئیس و دبیرکل اتحادیه هیأتی از جماعت دعوت و اصلاح ایران را به حضور پذیرفتند

نویسنده :

رئیس و دبیرکل اتحادیه هیأتی از جماعت دعوت و اصلاح ایران را به حضور پذیرفتند
ظهر سه شنبه دکتر احمد ریسونی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان و استاد علی قره داغی دبیرکل در دفتر خود در دوحه دکتر عبد الرحمن پیرانی عضو هیأت امنای اتحادیه و دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران را به حضور پذیرفتند. 
حاضران در این دیدار یک ساعته مسائل داخلی اتحادیه و وضعیت علما و جهان اسلام را مورد بحث و بررسی قرار دادند. این  دیدار جزء مجموعه دیدارهای رئیس و دبیرکل اتحادیه است که در آن به مسائل و مشکلات مسلمانان می پردازند.