بازداشت خودسرانه... هر دقیقه از آن جرمی است جداگانه

نویسنده : د.احمد ریسونی

بازداشت خودسرانه... هر دقیقه از آن جرمی است جداگانه
د.احمد ریسونی

برگردان: دفتر نمایندگی اتحادیه جهانی علمای مسلمان، شعبه ایران

دو سال کامل از دستگیری شماری از علما و اندیشمندان در پادشاهی آل سعود می‌گذرد که دکتر سلمان العوده، مبلّغ همزیستی و مسالمت و میانه‌روی و اعتدال در رأس آن‌ها قرار دارد.
در حقیقت شخصیت‌های بازداشت‌شده سپتامبر 2017 م نسل نوینی از بزرگان‌اند که به دسته های قبلی ربوده‌شده و ناپدید گشته به صورت خودسرانه و بدون تهمت و محاکمه و یا هرگونه ارتباط و خبر و اثری از آن‌ها اضافه‌شده‌اند..!!
بازداشت خودسرانه هر شخص به معنای تجاوز و اختلال تمامی جسم و آزادی او در خوردن و آشامیدن، شنیدن و دیدن، خانواده و فرزندان، دوستان و عزیزان بلکه حتی ارتباط با زمین و آسمان و خورشید و هواست.
بازداشت خودسرانه تجاوز کامل به‌تمامی نعمت‌ها و وسایل مادی و معنوی و الطاف خداوندی است، پس تجاوز علیه فضل و نعمت خدا و بزرگی‌های آفرینش اوست.
کسی که خودسرانه دستور بازداشت صادرمی‌کند و یا آن را اجرا و یا با آن موافقت می‌کند ظالم و تجاوزگر در هر دقیقه از آن بازداشت اجباری است چه رسد به کسی که ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها و سال‌ها بر آن پافشاری کند؟ و چه رسد به کسی که در حق صدها و هزاران فرد از مردم، دسته‌دسته اجرا ‌کند؟!
حال چه رسد به کسی که به آن‌گونه‌های دیگر- مادی و معنوی- از شکنجه و فشار و ترس می‌افزاید؟ دستاورد و حساب کلی‌اش از ظلم و تجاوز و جرم چه خواهد بود؟{إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ}«اگر شعور و معرفتی دارید بدانید حساب کار آن‌ها بر کسی جز خدای من نخواهد بود» [الشعراء: 113]، {لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}«تا (به این کیفیت) خدا هرکس را (به سبب) آنچه انجام داده کیفر دهد، یقیناً خدا حسابرسی سریع است» [إبراهيم: 51]