ارتباط من با شیخ سلامی

نویسنده : شیخ دکتر خالد مذکور عضو هیأت امناء

ارتباط من با شیخ سلامی                                                                                                                                                                                                                                                                       نویسنده : شیخ دکتر خالد مذکور عضو هیأت امناء
برگردان: دفتر نمایندگی اتحادیه جهانی علمای مسلمان، شعبه ایران
ارتباط من با شیخ عالم و محقق محمد مختار بن احمد سلامی به سی و چند سال پیش یعنی زمانی که در دوره‌های متعدد مجمع جهانی فقه اسلامی حضور می‌یافت باز می‌گردد. وی چندین بار برای شرکت در کنفرانس‌ها و همایش‌های سازمان اسلامی علوم پزشکی به کویت سفر کرد و در سمینارهای مربوط به مسائل زکات معاصر که خود رئیس هیأت و شیخ یوسف قرضاوی معاون آن بود و نیز در کنفرانس‌های خانه‌ی اقتصادی کویت حضور ‌یافت. 
تحقیقات و نظریات او به خاطر گستره‌ی اطلاعات و آرا و نظرات محکم باعث شگفتی حاضران می‌شد. چندین بار در خانه‌اش در تونس که کانونی برای گردهمایی فقهاء و علماء و بحث پیرامون مسائل ادبی و سیاسی و اقتصادی بود با او دیدار کردم.
با گذشت زمان که گوش‌هایش سنگین شد و نتوانست در بسیاری از کنفرانس‌های خارج از تونس شرکت کند، به نوشتن تفسیر قرآن کریم روی آورد. از خدا خواسته بود که بتواند پیش از مرگش تفسیر قرآن را کامل کند. خداوند دعایش را پذیرفت و کار نوشتن و چاپ تفسیرش را پایان برد و یک نسخه از آن را هم به من اهدا کرد.
در قبال آثار گرانبهای علمی که برای امت اسلام بر جای گذاشته است امید است خدای متعال او را در جوار رحمتش جای دهد و به بهشت برین خشنود کند.