اسلام و صلح

By :

اسلام و صلح

برگردان: دفتر نمایندگی اتحادیه جهانی علمای مسلمان، شعبه ایران 

حقیقت این است که اسلام هیچ علاقه ای به جنگ و درگیری ندارى و از خونریزی بیزار است. آنگه که کشمکش میان مسلمانان و دشمنان بدون خونریزی و درگیری پایان یافت، این آیات در بیان موضع قرآن نازل شد: «ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا» [الأحزاب33/35] ترجمه: خداوند كافران را با دلي لبريز از خشم و غم بازگرداند، در حالي كه به هيچ يك از نتائجي كه در نظر داشتند نرسيده بودند. خداوند (در اين ميدان) مؤمنان را (با طوفان باد و ارسال فرشتگان) از جنگ بي نياز ساخت، و خداوند نيرومند و چيره است. 
این جملات تا چه اندازه در معرفی روح صلح جوی اسلام رسا و بلیغ هستند.... خداوند مومنان را از جنگ بی نیاز ساخت.
و آنگاه که غزوه حدیبیه به صلح با قریش انجامید و میان دو طرف آتش بس برقرار شد، سوره فتح در همین مورد نازل شد و خداوند فرمود: «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» [الفتح 48/1]، ترجمه: ما براي تو فتح آشكاري را فراهم ساخته ايم.
بعضی از اصحاب از پیامبر پرسیدند: آیا واقعا این معاهده یک پیروزی است؟ فرمود: آری، پیروزی است. آنان گمان نمی کردند که بدون جنگ، پیروزی دست یافتنی شود.
در همین سوره در بیان منت خدا بر مومنان چنین آمده است: 
«وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم»[الفتح 48/ 24] ترجمه: او همان كسي است كه در درون مكه (و در زير پنجه دشمن) دست كافران را از شما، و دست شما را از ايشان كوتاه كرد، بعد از آنكه (در جنگهاي قبلي) شما را بر آنان پيروز گردانيده بود.
بنگرید که کوتاه شدن دست مومنان از دست رسی به کافران چگونه سبب امتنان خدا بر آنان شده است.
پیامبر اسلام که شجاعترین مردم بود، جنگ را دوست نداشت و به یاران خود می فرمود: «لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا...» [صحيح بخاري: 2965 - 2966 - 3025 - 3026 - 7237؛ صحيح مسلم: 4639 - 4640؛ سنن ابو داود: 2631؛ صححه آلباني.]
ترجمه: «آرزوي ديدن دشمن را نداشته باشيد و از خداوند عافيت را طلب کنيد و اگر آن [دشمنان] را ديديد، صبور باشيد.
همچنین می فرمود: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن…وأقبح الأسماء: حرب ومرة».(ابوداود، 1372، ج 7/ 252). ترجمه: «محبوبترين نامها در نزد خداوند عبدالله و عبدالرحمن و زشت ترین نامها حرب و مرة است».
حتی ایشان از واژه «حرب» متنفر بود و دوست نداشت همچون عرب جاهلی کسی را بدان نام گذارند. مانند حرب پسر امیه.
بدین خاطر است که اتحادیه معتقد به صلح دوستی اسلام و خواهان آن است و واژه (اسلام) را تعبیری برای تداوم زندگی مسلمانان در دنیا و آخرت می داند. ( تحيتهم يوم يلقونه سلام)... [الأحزاب/44]. ترجمه: (درودشان (از جانب خدا) در روزي كه او را ملاقات و ديدار مي كنند، امن و امانتان باد است).
از جمله نامهای خدای متعال نیز «السلام» و او ملک و قدوس و سلام است. نام «عبدالسلام» از نامهای مشهور در میان مسلمانان و «دارالسلام» یکی از نامهای بهشت است: (لهم دار السلام عند ربهم)... [الأنعام127].
ترجمه: (براي آنان (كه پندپذيرو بيدارند) دارالسلام است كه (بهشت يزدان است و زدوده از آفات و بلايا بوده و غم و اندوه به ساحت آن راه ندارد و) از سوي پروردگارشان بديشان تعلّق مي گيرد).
منشور اسلامی اتحادیه جهانی علمای مسلمان.


اترك تعليق