250 نفر از جوانان مسلمان در شهر یالوفای ترکیه برای بررسی مسائل جهان اسلام گرد هم می‌آیند

By :
250 نفر از جوانان مسلمان در شهر یالوفای ترکیه برای بررسی مسائل جهان اسلام گرد هم می‌آیند نخستین همایش علمی جوانان مسلمان با مشارکت شماری از علمای اتحادیه، شخصیت‌های جهان اسلام، مسؤولین ترک و مؤسسات رسمی و مردمی ترکیه در شهر یالوفای این کشور راه‌اندازی شد. در آغاز این مراسم دکتر نواف ترکروی عضو هیأت امنای اتحادیه و رئیس همایش و رئیس هیأت علمای فلسطین در خارج، با تشکر از برگزارکنندگان و حامیان آن گفت: این همایش بین‌المللی جوانانی را از 35 کشور اسلامی گرد هم آورده است و نخسیتن مراسم از نوع خود در سطح جهان و پنجمین در سطح ترکیه است. وی با سپاس از حمایت و کمک‌های مالی مردم ترکیه و مؤسسات و شخصیت‌های شهر یالوفا به اهداف و مقاصد این همایش اشاره کرد و افزود: از اهداف این همایش تدوین برنامه‌ای منظم برای پرورش جوانان با تفکر اعتدالی، رویارویی با پروژه‌های انحرافی، پاسخ به شبهات معاصر، پاسداری از جوانان در برابر انحرافات فکری و رفتاری و برجسته کردن مسأله‌ی فلسطین در اذهان جوان است. در این مراسم چند تن از اعضای هیأت امنای اتحادیه به عنوان مهمان افتخاری حضور داشتند. شخصیت‌های دیگر نیز به عنوان سخنران، مجیز و مربی حضور دارند که عبارتند از: دکتر علی قره داغی دبیرکل اتحادیه، شیخ محمد حسن ولد الددو، پروفسور محمد گورماز، دکتر عصام بشیر، دکتر احمد عمری، دکتر عبد الحی یوسف، دکتر عمر فاروق، دکتر سالم شیخی و دکتر وصفی عاشور. از اعضای اتحادیه نیز شخصیت‌هایی چون شیخ اسامه رفاعی، دکتر سیف عبد الفتاح، دکتر حمدی ارسلان، دکتر محمد مختار شنقیطی، دکتر محمد راتب نابلسی، دکتر عبد الجبار سعید، دکتر ابراهیم مهنا، دکتر عبد الخالق شریف، دکتر عطیه عدلان، دکتر حافظ کرمی، دکتر ماجد مکی، دکتر اکرم ندوی، دکتر عبد الکریم بکار، دکتر سعد کبیسی حضور دارند. این همایش در چند زمینه فعالیت خواهد کرد از جمله: نشان دادن تجارب موفق جوانان در چندین کشور، پرداختن به مسائل جهان اسلام و در رأس آن تأکید بر حقوق فلسطنینان در کشورهای اسلامی. در زمینه‌ی علوم انسانی: برنامه‌های توجیهی و ارشادی و آموزشی مخصوص جوانان به علاوه‌ی فعالیت‌ها، اردوها و مسابقات علمی، آموزشی و تفریحی. این همایش به مدت 21 روز از دهم تیر ماه جاری تا نهم مرداد ماه برگزار خواهد بود. این همایش 250 نفر از جوانان مسلمان در 36 کشور اسلامی را گرد هم آورده است و در دانشگاه یالوفای ترکیه برگزار می‌شود.

اترك تعليق